مصوبه مجلس برای تامین هزینه‌های اجرای نسخه الکترونیکی
مصوبه مجلس برای تامین هزینه‌های اجرای نسخه الکترونیکی

آی‌سی‌تی نیوز – نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای فراهم کردن زیرساخت های لازم در بهبود اجرای نسخه نویسی الکترونیک با هزینه های لازم برای تحقق آن موافقت کردند. به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز سه شنبه(۱۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، […]

آی‌سی‌تی نیوز – نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای فراهم کردن زیرساخت های لازم در بهبود اجرای نسخه نویسی الکترونیک با هزینه های لازم برای تحقق آن موافقت کردند.

به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز سه شنبه(۱۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان با بند الحاقی ( ۷) و بند الحاقی (۹) در تبصره ۱۷ لایحه موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی ۷ در تبصره ۱۷؛ در اجرای نسخه نویسی الکترونیک و به منظور فراهم نمودن بخشی از زیرساخت های لازم از قبیل پایش، کنترل اصالت امضای الکترونیک اعضای نظام پزشکی کشور و تهیه و تأمین نرم افزار کارت ریدر، توکن و اپلیکیشن و هزینه های نظارت فنی و اجرائی، سازمان های بیمه گر پایه از محل اعتبارات خود به شرح زیر هزینه نمایند:

۱ -مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال سازمان تأمین اجتماعی
۲ -مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال به سازمان بیمه سلامت ایران
۳ -مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
در این راستا معادل مبالغ مذکور توسط سازمان نظام پزشکی کشور برای تحقق اهداف مذکور تأمین می گردد.

بر اساس بند الحاقی ۹ در تبصره ۱۷؛ در اجرای بند (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (۱ درصد) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت هم زمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز کند. همچنین سهم سلامت از منابع هدفمندی (ده درصد (۱۰درصد) کل منابع هدفمندسازی یارانه ها) باید به صورت کامل و صددرصد (۱۰۰ درصد) به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یابد.