مشکلات سامانه‌های دولتی، دلیل سختی صدور مجوزها است
مشکلات سامانه‌های دولتی، دلیل سختی صدور مجوزها است
به گزارش ایلنا،‌ ابوالقاسم شیرازی رییس اتحادیه پوشاک دلیل تأخیر در صدور مجوزها را سامان‌دهی آن‌ها به وسیله سامانه ایرانیان اصناف نامید

به گزارش ایلنا،‌ ابوالقاسم شیرازی رییس اتحادیه پوشاک دلیل تأخیر در صدور مجوزها را سامان‌دهی آن‌ها به وسیله سامانه ایرانیان اصناف نامید و گفت: به دلیل عدم مدیریت درست و مشکلات موجود در سامانه مورد نظر که بعضاً با اشکالات متعددی همراه است، مواجه هستیم. بنابراین این مشکلات فرایند صدور مجوزها را با مشکل مواجه میکند. درنتیجه این اتحادیه که باید به‌طور متوسط روزانه ۳۰ مجوز صادر کند فقط میتواند ۲ مجوز را صادر نماید.