لزوم توجه به ارزش‌های اخلاقی در هوش مصنوعی
لزوم توجه به ارزش‌های اخلاقی در هوش مصنوعی

آی‌سی‌تی نیوز – هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید در تطبیق برنامه ها و الگوبرداری در زمینه هوش مصنوعی مدنظر قرار گیرد ارزش های اخلاقی و انسانی مبتنی بر زمینه داخلی کشور است در عین حال باید چارچوب های تنظیم گری که در جهان بر روی آن کار می […]

آی‌سی‌تی نیوز – هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید در تطبیق برنامه ها و الگوبرداری در زمینه هوش مصنوعی مدنظر قرار گیرد ارزش های اخلاقی و انسانی مبتنی بر زمینه داخلی کشور است در عین حال باید چارچوب های تنظیم گری که در جهان بر روی آن کار می شود چارچوب و اصول دیگری نیز مدنظر قرار گیرد مواردی از جمله توزیع پذیری مسئولیت پذیری سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی باید دیده شود

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، فاطمه کنعانی در پنجمین نشست هفته حکمرانی با محوریت نشست حکمرانی هوش مصنوعی با تشریح چالش ها، کاستی ها و سیاست گذاری های حوزه هوش مصنوعی افزود: هوش مصنوعی توانایی ماشین برای عملکردهایی مشابه سطوح مغز انسان است که می توان برای آن بسط، استنتاج ، استدلال ، درک و تصمیم گیری تا سطوح اقداماتی را متصور شد.

وی با اشاره به حرکت بسیاری از کشورها به سمت هوش مصنوعی در سال های اخیر اظهار کرد: این کشورها در حوزه فناوری های نوظهور به طور خاص هوش مصنوعی و قدرت آفرینی این حوزه، شعارهای مختلفی مطرح و سرمایه گذاری هنگفتی در این حوزه انجام داده اند.

کنعانی با اشاره به تدوین سیاست ها، برنامه و استراتژی ها در سطوح مختلف و پیش بینی برنامه هایی به صورت خاص در بخش ها و صنایع مختلف در این کشورها تصریح کرد: در حال حاضر کشورهایی همچون چین و ایالت متحده آمریکا پیشتار در زمینه هوش مصنوعی هستند در این رتبه بندی ها که بر اساس شاخص هایی توسط موسسات بین المللی ارایه می شوند، جایگاه ایران در مسایل مغرضانه دیده شده از این رو برای ایران رتبه بندی لحاظ نشده اما در چند زمینه از جمله تحقیق و توسعه، انتشار مقاله و اختراعات ایران پیشرو بوده که نمونه آن انتشار مقالات داغ در زمینه هوش مصنوعی است به طوری که رتبه ایران در این زمینه در سطح جهان دهم است اما به لحاظ امکانات ، ثبت پتنت های بین المللی، توانمندی های داخلی در حوزه ثبت اختراعات و شاخص های دیگر فاصله بیشتری داریم.
عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری با اشاره به دایره و دامنه نفوذ بالای کاربردهای هوش مصنوعی در زمینه های مختلف گفت: این موضوع در بخش هایی از جمله سلامت پزشکی، کشاورزی، حمل و نقل و آموزش دیده می شود و نمی توان هیچ کدام از بخش ها را نادیده گرفت این در حالیست که خلق ارزش و ثروتی که برای کشورها دارد مختلف خواهد بود.

وی ادامه داد: آمریکا هم اکنون در بخش هایی که به صورت بخشی تدوین شده و در سطح ملی قرار ندارد و به متولیان واگذار شده تمرکز کرده است این در حالیست که از جمله چالش های حکمرانی هوش مصنوعی که می توان به آن با توجه به تعریفی که از حکمرانی خوب صورت گرفته، توجه کرد، اینست که باید به صورت خاص در سه بعد بخش خصوصی، بخش دولتی و جامعه مدنی به صورت همزمان تمرکز کرد و با ایجاد همکاری بین این موارد نیازهای هر سه بخش به طور همزمان دیده شود.

کنعانی با تاکید بر این که برای حکمرانی AI ( هوش مصنوعی) به صورت خاصف مدل و چارچوب دیده شده است، افزود: هوش مصنوعی می تواند به صورت کلی بر روی روند سیاست گذاری و حکمرانی تاثیرگذار باشد و چالش هایی از جمله بحث ایجاد اعتدال و عدالت و یا در مقابل، نابرابری عدالتی را به همراه داشته باشد. در عین حال تغییر ماهیت ثروت و قدرت، تغییر مشاغل و توانمندی بیشتر شهروندان برای مشارکت در سیاست گذاری و امور مربوط به دولت و انحصار طلبی غول های جهانی از جمله گوگل و تغییر الگوی همکاری از جمله این چالش ها هستند.
عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری در خصوص ضرورت اقدامات انجام شده از سوی ایران در این زمینه اظهار کرد: تجربه سایر کشورها نشان داده که به این شکل نبوده که همه امور شفاف باشد و سپس به سمت و سو بروند و برنامه ای تدوین کنند طبیعتا ماهیت فناوری های نوظهور از جماه هوش مصنوعی عدم قطعیت و پیچیدگی هایی دارد بنابراین باید پیش از این که زمان از دست برود باید برای این موضوع حرکت کرد اما بدون برنامه و الگوگیری از سایر کشورها نیز امکانپذیر نیست.

وی ادامه داد: باید ساختار بازی با در نظر گرفتن محدودیت های دسترسی به داده ها وجود داشته و پاسخگویی شفافی در این زمینه دیده شود چرا که برقراری تعادل میان سه بخش دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی مهم است.

عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری با تاکید بر این که در آگاه سازی جامعه و جلب شرکت های خصوصی ، دولتی و جامعه مدنی باید به عدم اغراق گویی توجه شود، یادآور شد: همانطور که یک فناوری می تواند مزایایی را به دنبال داشته باشد چالش ها و محدودیت هایی به همراه داشته و می تواند مخاطراتی به همراه داشته باشد که باید لحاظ شود در عین حال درک کافی از تصمیمات مبتنی بر هوش مصنوعی از مواردی است که باید در بحث حرکت دولت ، سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان به این سمت و سو مورد توجه قرار گیرد.