لزوم تشکیل قرارگاه سرعت بخشی به اجرای نسخه الکترونیکی
لزوم تشکیل قرارگاه سرعت بخشی به اجرای نسخه الکترونیکی

آی‌سی‌تی نیوز – معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر تشکیل قرارگاهی به منظور هماهنگی و سرعت‌بخشی بر اجرای نسخه نویسی الکترونیک تاکید کرد. به گزارش بیمه سلامت، قاسم جان بابایی اقدامات سازمان بیمه سلامت در جهت نسخه نویسی الکترونیک را مثبت ارزیابی کرد و افزود: اقدامات خوبی در زمینه نسخه نویسی الکترونیک […]

آی‌سی‌تی نیوز – معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر تشکیل قرارگاهی به منظور هماهنگی و سرعت‌بخشی بر اجرای نسخه نویسی الکترونیک تاکید کرد.

به گزارش بیمه سلامت، قاسم جان بابایی اقدامات سازمان بیمه سلامت در جهت نسخه نویسی الکترونیک را مثبت ارزیابی کرد و افزود: اقدامات خوبی در زمینه نسخه نویسی الکترونیک انجام شده اما عقب ماندگی در دانشگاه ها به دلیل شیوع بیماری کرونا ایجاد شد که باید با رفع موانع و سرعت در کارها خود را به این برنامه برسانند.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که برای سرعت در کار جریمه ها لغو و به خصوص در تهران قرارگاهی ایجاد شود که اقدامات بهتر انجام شود.

جان بابایی گفت: دانشگاه ها از نظر فنی نسبت به قبل وضعیت بهتری دارند، اما برخی مسائل زیرساختی و هماهنگی بین سازمان بیمه گر و وزارت بهداشت در بحث استفاده از پنل وجود دارد که در حال رفع آن هستیم.

معاون درمان وزیر بهداشت تاکید کرد: مسلما در اجرای چنین برنامه هایی نواقصی وجود دارد که بخشی فنی و بخشی به هماهنگی سازمان های مربوطه در اجرای این طرح مربوط می شود که به مرور باید رفع و اصلاح شود.

جان بابایی گفت: باید توجه داشت که موفقیت اجرای چنین برنامه ای به همراهی مردم و تمام ارکان نظام سلامت از جمله سازمانهای بیمه گر، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و ارائه دهندگان خدمت نیاز دارد و هر کدام همانند حلقه زنجیری هستند که بدون وجود تنها یک حلقه این طرح با مشکل مواجه خواهد شد به همین دلیل از آنجایی که این موضوع یک تکلیف قانونی است همه موظف به اجرای آن هستیم.

معاون درمان وزیر بهداشت افزود: در صورتی که افراد از مزایای اجرای این طرح به درستی مطلع شوند خود راغب به اجرای آن خواهند بود چرا که این برنامه علاوه بر مدیریت صحیح منابع از بسیاری از سو استفاده ها در حوزه سلامت جلوگیری کرده و باعث می شود که در نهایت با تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برنامه ریزی درستی بر اقدامات داشته باشیم‌.