غیبت بیمه‌‌های تکمیلی در نسخه الکترونیکی
غیبت بیمه‌‌های تکمیلی در نسخه الکترونیکی
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت: علیرغم تاکید قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بر پیوستن بیمه های تکمیلی و موسسات به نسخه الکترونیک اما هنوز بیمه های تکمیلی به این طرح نپیوستند.

محمد مهدی ناصحی در مصاحبه با صدا و سیما افزود: در بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بر پیوستن تمام موسسات از جمله بیمه های تکمیلی به طرح نسخه الکترونیک تاکید شده است .

وی ادامه داد: به علت نپیوستن این مراکز، پرداخت هایی که دارند غیر قانونی است و از این جهت در خواست می کنم بعلت مشکلاتی که این موضوع برای مردم ایجاد کرده و باید چندین مرتبه بین مراکز ارائه دهنده خدمت در رفت و آمد باشند، هرچه زودتر این موسسات و بیمه های تکمیلی به طرح نسخه الکترونیک بپیوندند.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت تاکید کرد: با الکترونیکی شدن بیمه های تکمیلی روند دریافت خدمات برای بیماران کوتاهتر میشود و وقتی بیمه های پایه با گستردگی که دارند به نسخه الکترونیک پیوستند دیگر بیمه های تکمیلی کوچک بهانه ای برای نپیوستن به این طرح نباید داشته باشند.