آی‌سی‌تی نیوز – بر اساس جزییات ارائه شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت را و شهرسازی مکلف شده است تا اخد عوارض را در تمام آزادراه‌های کشور تا خرداد سال آینده الکترونیکی انجام دهد. به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم نخستین لایحه بودجه خود را تقدیم مجلس کرد. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱وزارت راه و شهرسازی […]

آی‌سی‌تی نیوز – بر اساس جزییات ارائه شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت را و شهرسازی مکلف شده است تا اخد عوارض را در تمام آزادراه‌های کشور تا خرداد سال آینده الکترونیکی انجام دهد.

به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم نخستین لایحه بودجه خود را تقدیم مجلس کرد.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیر دولتی، اخذ عوارض جاده‌ای در تمام آزادراه‌ها را به صورت الکترونیکی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ عملیاتی کند.

همچنین نیروی انتظامی به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور، موظف به اخذ مفاصا حساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو است.

عوارض مصوب در شبکه آزادراهی پس از عدم پرداخت در زمان مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل بیست درصد عوارض مصوب در آزادراه مربوطه است و در صورت تاخیر بیش از یکماه در پرداخت، علاوه بر اصل عوارض و جریمه مذکور مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مجموع نرخ عوارض مصوب و جریمه بیست درصدی به ازای هر ماه تاخیر می‌شود.

منابع حاصله نیز صرف استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری انجام شده در شبکه آزادراهی می‌شود.