آی‌سی‌تی نیوز – ۵۲ شرکت دولتی اطلاعات حقوق و مزایای خود را که مکلف هستند به صورت ماهانه ثبت کنند، طبق اعلام دیوان محاسبات، نسبت به انجام آن اقدام نکردند. به گزارش فارس، براساس قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه امسال، همه دستگاه‌های اجرایی، نهادها، موسسات وابسته به دولت و سایر قوا و همچنین […]

آی‌سی‌تی نیوز – ۵۲ شرکت دولتی اطلاعات حقوق و مزایای خود را که مکلف هستند به صورت ماهانه ثبت کنند، طبق اعلام دیوان محاسبات، نسبت به انجام آن اقدام نکردند.

به گزارش فارس، براساس قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه امسال، همه دستگاه‌های اجرایی، نهادها، موسسات وابسته به دولت و سایر قوا و همچنین ارگان‌های وابسته به رهبری باید نسبت به ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایا در سامانه پاکنا اقدام کنند.

اخیر گزارشی در این باره از سوی سازمان اداری و استخدامی منتشر شد که وضعیت دستگاه‌ها در ثبت اطلاعات را نشان می‌داد، در این بین برخی دستگاه‌های دولتی، خارج از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری هستند اما براساس قانون برنامه ششم مکلف به ثبت اطلاعات شدند، با این وجود طبق مهلت داده شده، کم‌کاری آنها محرز بود که از جمله آن می‌توان به وزارت نفت و وزارت گردشگری اشاره کرد.

همچنین در سایر قوا، ستاد قوه قضاییه و دبیرخانه شورای نگهبان نیز نسبت به انجام تکلیف قانونی اقدام نکرده بودند.

‌یک مقام مسئول در سازمان اداری و استخدامی در این باره به فارس گفته است:‌ دستگاه‌هایی که بالای ۸۰ درصد اطلاعات را ثبت کرده‌اند وضعیت خوبی دارند. دستگاه‌هایی که ۷۰ تا ۸۰ درصد اطلاعات را ثبت کرده‌اند به منزله دستگاه‌ همراه تلقی می‌شوند با این تفاوت که فیش ماه قبل خود را هنوز ثبت نکرده‌اند.

این مقام ‌مسئول در سازمان اداری و استخدامی اضافه کرد: درصدهای محاسبه شده بر مبنای بارگذاری اطلاعات از فروردین ماه تا ماه جاری است.

در حال حاضر دیوان محاسبات در گزارشی اعلام کرده است ۶۰ شرکت دولتی نسبت به ثبت نام آمار در مهلت مقرر یعنی تا پایان اردبیهشت سال ۱۴۰۰ اقدام نکردند، به نظر می‌رسد این شرکت‌ها با تاخیر نسبت به انجام این تکلیف گردن نهاده‌اند اما در نهایت هشت شرکت نیز تاکنون این تکلیف قانونی را انجام نداده‌اند.

طبق جزء ۶-۱ بند ی تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری، شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف هستند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا ۳۱ اردیبهشت‌ سال ۱۴۰۰ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور قرار گیرد.

همچنین براساس جزء ۷-۱ بند ی تبصره ۲ شرکت‌های دولتی مکلف به ثبت اطلاعات حقوق و مزایا به صورت ماهانه هستند و مدیران عامل آنها مسئولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.

در این راستا نیز دیوان محاسبات اعلام کرد: تعداد ۵۰ شرکت‌ نسبت به تکمیل اطلاعات ثبت حقوق و مزایا و ۵۲ شرکت نسبت به تکمیل اطلاعات به صورت ماهانه اقدام ‌کرده‌اند.

عرب اسدی معاون سازمان اداری استخدامی در این باره گفته است: حداقل حقوق پرداختی دولت قبل ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و حداکثر آن بیش از ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.

به گزارش فارس تکالیفی برای ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی و حقوق و مزایای آنان همواره در قوانین و مقررات مختلف مطرح بوده است و پارسال در بند الف تبصره ۲۱ ماده واحده قانون بودجه کل کشور این تکلیف به صورت جامع برای دستگاه‌ها تعریف شده است.

بر این اساس، هیات وزیران در جلسه ۲۶ مرداد سال گذشته به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور، برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند الف تبصره ۲۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی ثبت اطلاعات کارمندان دستگاه‌های اجرایی و دریافتی‌های آنان در سامانه کارمند ایران را تصویب کرد.

طبق این آیین‌نامه، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند اطلاعات کارکنان و پرداخت‌های مستقیم و مستمر و سایر پرداخت‌ها به همه آنان را در سامانه کارمند ایران (‌ پاکنا‌) ثبت و همواره به‌روزرسانی کنند.