طرح یکپارچه‌سازی مدیریت داده‌ها اطلاعات جزیره‌ای را رفع می‌کند
طرح یکپارچه‌سازی مدیریت داده‌ها اطلاعات جزیره‌ای را رفع می‌کند

آی‌سی‌تی نیوز – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید طرح یکپارچه‌سازی مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، تبادل داده‌ها میان دستگاه‌ها را تسهیل می‌کند در واقع در دولت الکترونیک فعلی اطلاعات در دستگاه‌ها جزیره‌ای است که این طرح اصطلاحا جزیره‎‌ها را به یکدیگر وصل می‌کند. علی جدی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره تصویب کلیات […]

آی‌سی‌تی نیوز – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید طرح یکپارچه‌سازی مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، تبادل داده‌ها میان دستگاه‌ها را تسهیل می‌کند در واقع در دولت الکترونیک فعلی اطلاعات در دستگاه‌ها جزیره‌ای است که این طرح اصطلاحا جزیره‎‌ها را به یکدیگر وصل می‌کند.

علی جدی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره تصویب کلیات طرح یکپارچه‌سازی مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، گفت: اکنون موانع بسیاری پیش ‌روی دستگاه‌های دولتی مجری دولت الکترونیک در راستای تبادل اطلاعات با یکدیگر وجود دارد که با تصویب این طرح امکان دسترسی به تمامی داده‌ها و اطلاعات نهادهای دولتی فراهم می‌شود.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس طرح یکپارچه‌سازی مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی از یک سو فرمت داده‌ها استاندارد می‌شود تا سایر دستگاه‌ها نیز امکان استفاده از آن را داشته باشند و از سوی دیگر شرایط برای تبادل این اطلاعات سهل می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها باید به تائید«کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» که به اختصار کمیسیون دوام نامگذاری شده برسد در واقع این کمیسیون، مدیریت داده‌های کشور را برعهده دارد و استاندارد اطلاعات را تعیین می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه این داده‌ها از سوی بخش خصوصی نیز قابل استفاده است، تصریح کرد: این طرح تبادل داده‌ها میان دستگاه ها را تسهیل می‌کند در واقع در دولت الکترونیک فعلی اطلاعات در دستگاه‌ها به صورت جزیره ای است که این طرح اصطلاحا جزیره‎‌ها را به یکدیگر وصل می‌کند.