شهرداری حمله سایبری را خنثی کرد
شهرداری حمله سایبری را خنثی کرد
نایب‌رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه دشمنان بدانند سربازان مردم در عرصه فضای مجازی و پدافند سایبری از حقوق آنها دفاع خواهند کرد، گفت: حمله سایبری، امتحان بزرگی برای سازمان فاوا بود که توانست با قدرت نسبت به این حمله مقابله کند و سطح خدمات در حال رسیدن به شرایط عادی است.

به گزارش فارس، پرویز سروری با اشاره به حمله سایبری به سامانه های شهرداری تهران، خاطرنشان کرد: تقابلات سایبری امری متداول در دنیاست و قرن جدید قرن تقابل‌های سایبری است و هر کشوری می‌خواهد پیشرفت کند باید قدرت سایبری داشته باشد.

سروری با بیان اینکه در این حمله سایبری به شهرداری تهران، شهرداری نشان داد چه قابلیت بزرگی دارد، اظهار کرد: شهرداری توانست تقابل کرده و عملیات را خنثی کند و دشمن نشان داد حمله اصلی به خدمات‌رسانی به مردم و هدف، ایجاد نارضایتی بین مردم است. این حادثه ما را مجاب کرد که توجه بیشتر و عمیق تری به زیرساخت‌های سایبری شهرداری داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه نباید اجازه دهیم حتی یک ساعت اخلال در خدمات رسانی صورت بگیرد، تصریح کرد: این حمله سایبری، امتحان بزرگی برای سازمان فاوا بود که توانست با قدرت نسبت به این حمله نسبتا بزرگ مقابله کند و سطح خدمات در حال رسیدن به شرایط عادی است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به عدم ایجاد زیرساخت های امنیتی در گذشته و تاثیر آن در حمله سایبری این روزها و با تأکید بر اینکه این شرایط مصداق ترک فعل است، یادآور شد: باید تلاش کنیم مشکلات برطرف شود. از طرفی باید با کسانی که کوتاهی کردند، برخورد صورت بگیرد. عقب ماندگی و ترک فعل صورت گرفته باید جبران شود و بتوانیم قدرت فاوا را که قابلیت های زیادی دارد، تقویت کنیم چراکه ظرفیت و زمینه آن وجود دارد.

وی تأکید کرد: دشمنان بدانند سربازان مردم در عرصه فضای مجازی و پدافند سایبری از حقوق مردم دفاع خواهند کرد.