آی‌سی‌تی نیوز – معاون نظارت سازمان نظام‌پزشکی گفت: برای رفع دغدغه‌ها در زمینه نقض حریم خصوصی در نسخه الکترونیک باید همه بخش‌ها به‌ویژه نهادهای مرتبط با سامانه با یکدیگر همکاری کنند. به گزارش فارس، علی دباغ با اشاره به اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک به برخی از «ان‌قلت»‌ها در این زمینه اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین […]

آی‌سی‌تی نیوز – معاون نظارت سازمان نظام‌پزشکی گفت: برای رفع دغدغه‌ها در زمینه نقض حریم خصوصی در نسخه الکترونیک باید همه بخش‌ها به‌ویژه نهادهای مرتبط با سامانه با یکدیگر همکاری کنند.

به گزارش فارس، علی دباغ با اشاره به اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک به برخی از «ان‌قلت»‌ها در این زمینه اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین موضوعی که دغدغه پزشکان و مردم است مربوط به امنیت سامانه است.

وی درباره مسئله نقض حریم خصوص در نسخه‌های الکترونیک اظهار کرد: این موضوع را نه می‌توان به طور کامل رد و نه می‌توان به طور کامل تأیید کرد. در اینکه موضوع حریم خصوصی در نسخه الکترونیک اهمیت زیادی دارد تردیدی نیست و به دلیل شرایط فضای مجازی باید روی امنیت و محرمانگی داده‌ها تأیید شود.

معاون نظارت سازمان نظام‌پزشکی در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو با اذعان به اینکه حتی در صورت رعایت همه جوانب برای حفظ محرمانگی اطلاعات بازهم ممکن است شاهد نقض آن باشیم، تاکید کرد: باید روی امنیت سامانه نسخه الکترونیک بسیار دقت صورت بگیرد. نسخه الکترونیک یک جزء از اجزای متعدد نظام ملی سلامت الکترونیک است و به همین جهت باید همه سازمان‌های مسئول در این زمینه، بستر لازم را برای نظام ملی سلامت ایجاد کنند تا اجزای دیگر را همچون نسخه الکترونیک، روی روند قرار دهند اما هنوز در این زمینه اقدام کافی و وافی انجام نشده است.

وی اجرای یک برنامه را نقطه نهایی آن برنامه دانست و بیان کرد: پیش از اجرای برنامه باید زیرساخت‌ها و تنظیم همه روابط مؤثر لحاظ شود. نسخه الکترونیک یک موضوع چندوجهی است و یک وجه آن پزشکان و داروخانه‌ها قرار دارند. یک قسمت دیگر آن مردم، نهادهای ارائه‌دهنده خدمات و تأمین‌کنندگان امنیت سایبری نسخه الکترونیک دیگر بخش‌های آن هستند. هر چه ارتباط بین این اجزا ضعیف‌تر باشد، برنامه نهایی ضعیف خواهد بود و در این میان مردم بیش از سایر بخش‌ها آسیب خواهند دید.

دباغ با بیان اینکه مردم در موضوع نسخه الکترونیک کاملاً با آن درگیر هستند، گفت: این مسئله اهمیت نسخه الکترونیک را افزایش می‌دهد زیرا اگر توجه کافی صورت نگیرد مردم آسیب خواهند دید. درهرصورت این کار شروع شده است و امیدوار هستیم آن را رها نکنند و دائماً رو به بهبود حرکت کند.

وی درباره تهیه و تعریف امضای الکترونیک برای پزشکان اظهار کرد: این یک موضوع مهم است و در تعامل بین وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی باید انجام شود. گام‌های اولیه در این زمینه برداشته شده است اما هنوز کافی نیست. این موضوع نیازمند منابع مالی و تأمین سامانه‌های مرتبط فنی است که دراین‌خصوص گام‌های نخست از سوی وزارت ارتباطات برداشته شده است.

معاون نظارت سازمان نظام‌پزشکی در خصوص «کدینگ» داروها عنوان کرد: به‌موازات نسخه و امضای الکترونیک، باید هم خدمت و هم دارو، کد یکسان در سراسر کشور داشته باشند. در سامانه هرکدام از سازمان‌های بیمه‌گر این موضوع وجود دارد اما اینکه تا چه حد یکسان‌سازی صورت‌گرفته است مشخص نیست و امیدوار هستیم به نتیجه برسد و مشکلات اجرایی رفع شوند.