آی‌سی‌تی نیوز – دبیرخانه مرکزی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: سامانه «ساجد» برای ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری به دلیل اشکال در انتقال اطلاعات به سامانه‌های قوه قضاییه در چند روز آینده در دسترس نخواهد بود اما هموطنان و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند دادخواست‌های خود را به صورت مراجعه حضوری ثبت کنند. به گزارش دیوان […]

آی‌سی‌تی نیوز – دبیرخانه مرکزی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: سامانه «ساجد» برای ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری به دلیل اشکال در انتقال اطلاعات به سامانه‌های قوه قضاییه در چند روز آینده در دسترس نخواهد بود اما هموطنان و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند دادخواست‌های خود را به صورت مراجعه حضوری ثبت کنند.

به گزارش دیوان عدالت اداری، با تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی در دیوان عدالت اداری این شائبه به وجود آمده است که ثبت دادخواست به صورت الکترونیکی و حضوری امکانپذیر نیست در حالی که هم اکنون همه ظرفیت‌های ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری ذیل ماده۲۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعم از پستی، دفاتر نمایندگی استانی، دبیرخانه مرکزی، سامانه خودکاربری وکلا و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فعال بوده و روزانه بیش از هزار دادخواست از طرق یاد شده دریافت می‌شود.

براساس این گزارش، دبیرخانه مرکزی دیوان عدالت اداری مانند گذشته دادخواست های هموطنان و دستگاه های اجرایی را به صورت حضوری دریافت می‌کند اما به دلیل اینکه مسافرت به تهران و مراجعه حضوری به دیوان عدالت اداری برای ثبت دادخواست موجب افزایش هزینه و صرف وقت هموطنان خواهد شد ضرورتی ندارد صرفا به این دلیل رنج سفر را تحمل کنند زیرا هیچ تفاوتی بین دادخواست ثبت شده از ساختمان مرکزی دیوان با دادخواستی که از طرق دیگر ثبت می شود، وجود ندارد.

درباره از دسترس خارج شدن سامانه ساجد، لازم به توضیح است که این سامانه به دلیل اشکال در انتقال اطلاعات به سامانه‌های قوه قضاییه در چند روز آینده در دسترس نخواهد بود و به زودی با بسیج همه امکانات و به کمک مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه این مشکل حل خواهد شد همچنین در جلسه اخیر رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره مقدمات ایجاد خودکاربری در سامانه خدمات الکترونیک قضایی (سخا) برای کاهش هزینه دادرسی و تسهیل امور مردم مذاکراتی انجام شد.