آی‌سی‌تی نیوز – دادستان تهران گفت: راه‌اندازی سامانه الکترونیکی بین پلیس و دستگاه قضا موجب خدمت بهتر و کاهش هزینه‌ها می‌شود. به گزارش فارس، علی القاصی مهر دادستان تهران در همایش هم اندیشی پلیس و دستگاه قضا با اشاره به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی بین پلیس پایتخت و دادسراها اظهار داشت: راه‌اندازی سامانه الکترونیکی بین پلیس […]

آی‌سی‌تی نیوز – دادستان تهران گفت: راه‌اندازی سامانه الکترونیکی بین پلیس و دستگاه قضا موجب خدمت بهتر و کاهش هزینه‌ها می‌شود.

به گزارش فارس، علی القاصی مهر دادستان تهران در همایش هم اندیشی پلیس و دستگاه قضا با اشاره به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی بین پلیس پایتخت و دادسراها اظهار داشت: راه‌اندازی سامانه الکترونیکی بین پلیس و دستگاه قضا موجب خدمت بهتر و کاهش هزینه ها می شود.

القاصی مهر با اشاره به اینکه ما در شرایط ویژه و برهه خاص از تاریخ سیاسی کشورمان هستیم، بیان داشت: امروز دشمنان ما و در راس آن آمریکا و اسرائیل و عناصر غربگرای داخلیشان، همه توان خود را به میدان آورده اند تا مردم را از حضور در صحنه ناامید کنند.

وی افزود: دشمن تلاش دارد که حضور مردم در پای صندوق های رای کمرنگ شود چرا که دشمن از این امر هراس دارد و بسیار نگران است.

دادستان تهران با اشاره به اینکه نظام و حکومت ما در اوج عزت و سربلندی است، تصریح کرد: هیچ نظامی در دنیا همانند نظام مقدس جمهوری اسلامی متکی به خواست و اراده مردم نیست.

وی با اشاره به اینکه ما به نام دین به مردم خدمت می کنیم، افزود: تجلی رفتار ما به نام دین تمام می‌شود، این مسئولیت بسیار سنگینی است؛ چرا که اگر اشکالی در رفتار عملی و سازمانی ما دیده شود به نام دین تمام می شود، از این رو باید دقت لازم را در خدمت صادقانه به مردم داشته باشیم.

القاصی مهر با اشاره به اینکه رویکرد نیروی انتظامی و دستگاه قضا همراهی، مدارا و دلجویی از مردم است، بیان داشت: هدف از ایجاد سامانه الکترونیکی بین دادسراها و پلیس تهران در راستای تکریم و ارائه خدمت بهتر و سریعتر به مردم است.

دادستان تهران افزود: ایجاد این سامانه الکترونیکی با همت سردار رحیمی و کمک و همراهی ایشان در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه بیشترین ارتباط کاری خود را با پلیس دارد، بیان داشت: راه اندازی سامانه الکترونیکی بین پلیس و دستگاه قضا موجب خدمت بهتر و کاهش هزینه ها و جلوگیری از برخی آسیب ها خواهد شد.