<span style='color:#787878;font-size:12px;'>رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:</span><br/>سازمان برنامه سامانه فکتورینگ را سریع‌تر راه‌اندازی کند
<span style='color:#787878;font-size:12px;'>رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:</span><br/>سازمان برنامه سامانه فکتورینگ را سریع‌تر راه‌اندازی کند

آی‌سی‌تی نیوز – رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) ایده ای ارزشمند و در راستای حل مشکل تامین مالی پروژه های پیمانکاری است، گفت: سازمان برنامه و بودجه باید نسبت به اجرای این قانون اقدام کند. در غیر این صورت، مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد […]

آی‌سی‌تی نیوز – رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) ایده ای ارزشمند و در راستای حل مشکل تامین مالی پروژه های پیمانکاری است، گفت: سازمان برنامه و بودجه باید نسبت به اجرای این قانون اقدام کند. در غیر این صورت، مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس درباره لزوم استفاده از مدل تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) در پروژه های پیمانکاری گفت: تامین مالی مبتنی بر قرارداد، کمک فراوانی به حل مشکلات مالی بنگاه های اقتصادی می کند. خوشبختانه در قانون بودجه ۱۴۰۰ مقرر شد، سازمان برنامه و بودجه بخشی از پروژه های پیمانکاری خود را با مدل فکتورینگ تامین مالی کند.

وی ادامه داد: تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) ایده ای ارزشمند و در راستای حل مشکل تامین مالی پروژه‌های پیمانکاری است. سازمان برنامه بودجه باید نسبت به اجرای این قانون اقدام کند. در غیر این صورت مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.

پورابراهیمی با بیان اینکه سامانه فکتورینگ هرچه سریع ترباید راه اندازی شود، اظهار داشت: سامانه فکتورینگ هم باید هرچه سریع تر باید همکاری سازمان برنامه و وزارت اقتصاد راه اندازی شود. تامین مالی به وسیله مدل فکتورینگ در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد و موضوعی جدید نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه باید در این زمینه تسهیلگر باشد. باتوجه به اینکه بودجه عمرانی کشور محدود است، ناگزیر هستیم از مدل های نوین تامین مالی استفاده کنیم.