آی‌سی‌تی نیوز – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با صدور حکمی، محمد خوانساری را به‌عنوان «رئیس کمیته توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند» منصوب کرد. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با صدور حکمی محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و […]

آی‌سی‌تی نیوز – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با صدور حکمی، محمد خوانساری را به‌عنوان «رئیس کمیته توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند» منصوب کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با صدور حکمی محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات را به‌عنوان رئیس کمیته توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند منصوب کرد.

کمیته تخصصی توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند، در اجرای ماده یک مصوبه جلسه دوم کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال (تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۱۳/ت ۵۹۳۶۹ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ هیئت‌وزیران) به شماره ۱/۲۰۷۴۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ تشکیل‌شده است.
بر اساس شرح وظایف مصوبه شماره ۲ کارگروه، پیشنهادات و مصوبات کمیته طی برگزاری جلسات منظم، جهت بررسی و تائید به کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال ارسال می‌شود و ضمن برنامه‌ریزی عملیاتی و پیگیری به‌موقع تصمیمات اتخاذشده در پیشبرد انجام امور محوله در چارچوب ضوابط، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.