آی‌سی‌تی نیوز – معاون برنامه ریزی ،مدیریت ومنابع سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به این که تخصیص نسخ الکترونیک آبان سال جاری صادرودرحال تسویه حساب آبان ماه نسخ الکترونیک هستیم، گفت: نسخ غیر الکترونیک با توجه به مهلت پذیرش و رسیدگی اسناد، حداقل با ۲ ماه تأخیر نسبت به زمان تولید سند پرداخت خواهند […]

آی‌سی‌تی نیوز – معاون برنامه ریزی ،مدیریت ومنابع سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به این که تخصیص نسخ الکترونیک آبان سال جاری صادرودرحال تسویه حساب آبان ماه نسخ الکترونیک هستیم، گفت: نسخ غیر الکترونیک با توجه به مهلت پذیرش و رسیدگی اسناد، حداقل با ۲ ماه تأخیر نسبت به زمان تولید سند پرداخت خواهند شد.

حسین رنجبران در گفت وگو با فارس بیان کرد: پرداخت نسخ الکترونیک هر ماه تا دهم ماه بعد بر اساس نسخ الکترونیک ارسالی از سمت موسسات طرف قرارداد که در سامانه های مربوطه در سازمان ثبت می شود، محاسبه شده و جهت تخصیص ارسال می شود.

معاون برنامه ریزی ،مدیریت ومنابع سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: اسناد هزینه ای ارسالی هرماه تا دهم ماه بعد در معاونت توسعه سازمان تنظیم و براساس منابع موجود تخصیص داده می شود.

وی گفت: منابعی که برای تخصیص نسخ الکترونیک استفاده می شود از محل اعتبارات مصوب سازمان است که در مقاطع زمانی توسط سازمان هدفمندی اختصاص پیدا می کند.

رنجبران به تفاوت درنحوی پرداخت اسناد الکترونیک و غیر الکترونیک اشاره کرد و افزود: اسناد الکترونیک با توجه به ثبت و رسیدگی الکترونیکی، بلافاصله بعد از اینکه به سامانه ها ارسال می شوند، جمع آوری شده و اعتبارات هزینه اسناد مربوط به هر ماه قبل از دهم ماه بعد اختصاص پیدا می کند.

وی ادامه داد: اسناد غیر الکترونیک روند اسناد کاغذی را به روال قبل خواهند داشت یعنی تخصیص اعتبار اسناد پس از ثبت، رسیدگی و با توجه به منابع موجود انجام می شود.

معاون برنامه ریزی ،مدیریت وتوسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران تاکید کرد: طبق قانون یک ماه فرصت برای پذیرش اسناد غیردولتی دانشگاهی و یک ماه فرصت برای رسیدگی اسناد وجود دارد. در نتیجه نسخ غیر الکترونیک حداقل با ۲ ماه تأخیر نسبت به زمان تولید سند پرداخت خواهند شد.

وی گفت: طبیعتا براساس مدل ارسال اسناد، اولویت با مؤسساتی است که اسناد خود را به موقع و طبق ضوابط سازمان به صورت الکترونیک ارسال می کنند به نحوی که در هر کجای کشور متناسب با وضعیت انتقال اسناد، تخصیص مربوطه انجام می شود.

رنجبران در پایان بیان کرد: در حال حاضر اعتبارات نسخ الکترونیک آبان ماه براساس آمار ثبت شده در سامانه ها تخصیص پیدا کرده و تسویه حساب آبان ماه درحال انجام است.