دستگیری یکی از عوامل حمله سایبری به شهرداری تهران
دستگیری یکی از عوامل حمله سایبری به شهرداری تهران
یکی از عوامل خرابکاری و هک سامانه‌های شهرداری تهران شناسایی و دستگیر شده است

این فرد از کارمندان شهرداری تهران است و با سرویس‌های خارجی در ارتباط بوده است .

منبع/ تسنیم