خسارت میلیاردی کشور از حذف کارت سوخت در دولت قبل
خسارت میلیاردی کشور از حذف کارت سوخت در دولت قبل

آی‌سی‌تی نیوز – ورناصری عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه تصمیم خلق الساعه جهت حذف کارت سوخت در دولت قبل بار مالی میلیاردی به کشور تحمیل کرد، تصریح کرد: متولیان وقت باید توضیح دهند که علت حذف و به جریان انداختن مجدد کارت سوخت چه بوده است. معتقدم برآوردِ دقیق و رسمی از میزان […]

آی‌سی‌تی نیوز – ورناصری عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه تصمیم خلق الساعه جهت حذف کارت سوخت در دولت قبل بار مالی میلیاردی به کشور تحمیل کرد، تصریح کرد: متولیان وقت باید توضیح دهند که علت حذف و به جریان انداختن مجدد کارت سوخت چه بوده است. معتقدم برآوردِ دقیق و رسمی از میزان خسارت تحمیل شده به کشور از بابت حذف کارت سوخت و بازگشت مجدد دولت به همان طرح بعد از چند سال آزمون و خطا وجود ندارد بدلیل اینکه هزینه‌های قاچاق بنزین و رشد مصرف آن، هزینه‌هایی که بابت بازگشت طرح و همراه کردن جامعه با طرحی که قبلا یکبار هزینه‌ هنگفتی جهت فرهنگ‌‌سازی و پذیرش اجتماعی آن پرداخت شده و هزینه های صدور چندمیلیون کارت سوخت جدید به سختی قابل تعیین و حقیقتای ک خسارت کلان است.

به گزارش فارس وی افزود: حتی آقای زنگنه هم که دلیل متقنی برای حذف کارت سوخت ارائه نداد بعدها معترف شد با احیای دوباره کارت سوخت ۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز صرفه‌جویی می‌شود. این ابهام بزرگ هنوز بی‌پاسخ است که با کدام منطق علمی-نخبگانی اینکار انجام شده است که این مورد هم باید بررسیِ کارشناسی و تفحص شود.