آی‌سی‌تی نیوز – عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: در یکی از جلسات شورا که بحث‌های آن زیاد به بیرون راه پیدا نکرد، همه اعضا به خصوص اعضای حقیقی نظرات و پیشنهادات خود را درباره رفع انفعال شورا و فعالیت بیشتر شورا مطرح کردند. محمد حسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در […]

آی‌سی‌تی نیوز – عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: در یکی از جلسات شورا که بحث‌های آن زیاد به بیرون راه پیدا نکرد، همه اعضا به خصوص اعضای حقیقی نظرات و پیشنهادات خود را درباره رفع انفعال شورا و فعالیت بیشتر شورا مطرح کردند.

محمد حسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفت وگو با فارس، درباره اینکه در دوره جدید ریاست شورای عالی فضای مجازی، به طور کلی فضای شورا چه تغییری کرده است؟ اظهارداشت: فضای کار جلسات شورای عالی فضای مجازی بسیار تغییر کرده است و با نشاط و پویا تر شده است.

وی گفت: به ویژه اعضای حقیقی بسیار فعال‌تر شده‌اند. البته از اعضای حقوقی انتظار بسیار بیشتری می‌رود و دلمان می‌خواهد که فعال تر باشند، زیرا هرکدام از این اعضا به دلیلی عضو این شورا هستند و باید نظر بدهند و مسائل را حلاجی کنند.

انتظاری گفت: همچنان که در یکی از جلسات شورا که البته بحث‌های آن زیاد به بیرون راه پیدا نکرد، همه اعضا به خصوص اعضای حقیقی پیشنهادات خود را درباره فعالیت شورا مطرح کردند و این نظرات بیشتر درباره انفعال شورا بود و خواستار فعالیت بیشتر شورا شدند.

به گفته وی،‌ آقای رئیسی هم اجازه می‌دهند که حرف‌ها زده شود و به دبیر جلسه هم گفتند که موضوعات را پیگیری کنند و برای آنها طرح بنویسند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: ممکن است من با همه نتایج جلسات موافق نباشم، اما معتقدم که به طور کلی، جلسات بسیار با نشاط و خوب شده است.