تلاش برای برگزاری انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی
تلاش برای برگزاری انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی
دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی گفت: این هیات خواستار برگزاری انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی شد که مقدمات آن در حال آماده‌سازی است.

«غلامعلی مهدوی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: در نشست اخیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی در خصوص تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی نظری داده نشد زیرا این موضوع در جلسه مطرح نبود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی مورد بحث قرار نگرفت، خاطرنشان کرد: هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی خواستار برگزاری انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی شد.

دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی گفت: مقدمات برگزاری این انتخابات در حال آماده سازی است و فرایند خود را طی می کند.

به گزارش ایرنا، در اردیبهشت‌ماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی توزیعی و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خدماتی موافقت کرد.