آی‌سی‌تی نیوز – ارایه خدمت الکترونیکی احراز هویت فرزند بر اساس نام مادر مورد تقاضا قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، در راستای لزوم به رسمیت شناختن نقش و حقوق مادر به عنوان یکی از والدین، سازمان فناوری اطلاعات ایران، خواستار اصلاح و بهبود عملکرد برخی از خدمات […]

آی‌سی‌تی نیوز – ارایه خدمت الکترونیکی احراز هویت فرزند بر اساس نام مادر مورد تقاضا قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، در راستای لزوم به رسمیت شناختن نقش و حقوق مادر به عنوان یکی از والدین، سازمان فناوری اطلاعات ایران، خواستار اصلاح و بهبود عملکرد برخی از خدمات دولت الکترونیکی در کشور شد.

ارایه خدمات دولت الکترونیکی به صورت یکپارچه و انسجام یافته، نیازمند بررسی رابطه فرزندی و والد و به خصوص مادر است. اما در حال حاضر داده‌های مبتنی بر نام مادر در مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) قابل ارایه نیست که این قضیه در مواردی از قبیل سرپرستی خانوار توسط مادر، باعث بروز مشکلات عدیده و ایجاد نارضایتی‌هایی می‌شود. بنابراین ارایه وب سرویس‌های مختلف ارتباط میان فرزند و مادر بر بستر گذرگاه‌ خدمات دولت الکترونیک(GSB) و گذرگاه عمومی خدمات دولت الکترونیک PGSB)) یک امر لازم و ضروری است که نیازمند همکاری سازمان ثبت احوال کشور است.

ارایه این خدمت، علاوه بر این که گامی اساسی در جهت احترام به نقش مادر به شمار می‌رود، ارتقای کیفیت خدمات دولت الکترونیک را نیز در بردارد.