آی‌سی‌تی نیوز – کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با لازم الاجرا شدن تعرفه خدمات سامانه اطلاعات مسافری از ابتدای سال ۱۴۰۱ موافقت کرد. به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۲۹ خود با پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در خصوص لازم الاجرا شدن تعرفه خدمات سامانه اطلاعات مسافری از ابتدای […]

آی‌سی‌تی نیوز – کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با لازم الاجرا شدن تعرفه خدمات سامانه اطلاعات مسافری از ابتدای سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۲۹ خود با پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در خصوص لازم الاجرا شدن تعرفه خدمات سامانه اطلاعات مسافری از ابتدای سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.

تعرفه خدمات سامانه اطلاعات مسافری در جلسه ۳۰۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۹۹ به تصویب رسیده و قرار است برای مسافرین ورودی از مرزهای هوایی کشور اعمال شود.

مطابق مصوبه‬ شماره ۳۰۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به استناد بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده ۴ یازدهمین مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ‬تعرفه خدمات سامانه اطلاعات مسافری مربوط به ارائه اطلاعات مسافرین حمل و نقل داخلی و بین‬ ‏المللی به مراجع ذی‏صلاح‬ می‌شود که با درخواست وزارت کشور و با تعریف شناسه خدمت ۱۳۰۵۲۶۹۶۰۰۰ از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده است.

در این مصوبه تعرفه خدمت سامانه اطلاعات مسافری به ازای هر مسافر ورودی به کشور ۲.۱۶ یورو تعیین شده است که در صورت درخواست مراجع ذی صلاح، باید به وزارت کشور پرداخت شود.

مدت اعتبار این مصوبه یک سال است و پس از مدت یاد شده بر اساس اسناد مثبت ارائه شده توسط وزارت کشور، امکان بررسی آن وجود دارد و در صورت لزوم مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

وزارت کشور موظف است گزارشی از اجرای این مصوبه را به‬ ‏صورت سالانه در اختیار دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دهد.