تشکر عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران
تشکر عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران
آقای علی‌اصغر قائمی از مدیران و کارشناسان درگیر با حمله‌ی اخیر سایبری به شبکه شهرداری تهران