آی‌سی‌تی نیوز – دولت، پایش دقیق مصرف برق با استفاد از کنتور هوشمند را از خود شروع کرده است در این راستا تاکنون فرآیند نصب ۸۲ درصد از این کنتورها برای ادارات و سازمان‌ها به اتمام رسیده است. به گزارش فارس، شرکت توانیر قصد دارد با نصب کنتور هوشمند برای مشترکان برق زمینه پایش دقیق‌تر […]

آی‌سی‌تی نیوز – دولت، پایش دقیق مصرف برق با استفاد از کنتور هوشمند را از خود شروع کرده است در این راستا تاکنون فرآیند نصب ۸۲ درصد از این کنتورها برای ادارات و سازمان‌ها به اتمام رسیده است.

به گزارش فارس، شرکت توانیر قصد دارد با نصب کنتور هوشمند برای مشترکان برق زمینه پایش دقیق‌تر بار را فراهم کرده و امکان ارتباط دو سویه مشترک و صنعت برق را فراهم کند.

بر این اساس در گام ابتدایی، فرآیند نصب این کنتورها از سازمان‌ها و ادارات دولتی سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته و مقرر شد، ۴۰۰ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان اداری صنعت برق نصب شود.

با توجه به آمار ارائه شده از سوی متولی نصب کنتور هوشمند در توانیر تاکنون ۸۲ درصد از کنتورهای هوشمند برنامه‌ریزی شده برای ادارات کشور نصب شده و امکان پایش دقیق مصرف برق این مشترکان مهیا شده است.

کنتورهای هوشمند علاوه بر مزایای کنتور دیجیتال دارای مودم و ارتباط از راه دور هستند، بر این مبنا امکان قرائت از راه دور برای صنعت برق در این کنتورها فراهم می‌شود.

علاوه بر مزیت عنوان شده، امکان هشداردهی به مشترکان برق خانگی دارای کنتور هوشمند در صورت افزایش مصرف وجود دارد و ارتباط بین مشترک و صنعت برق دو طرفه خواهد شد.

بر این اساس زمانی که یک مشترک بسیار بیشتر از الگوی مصرف نسبت به استفاده از برق مبادرت ورزد و زمینه قطع برق برای تعداد کثیری از مشترکان دگیر را به وجود آورد، کنتور هوشمند این امکان را مهیا کرده که تنها مصرف برق مشترک پرمصرف محدود شود.

با توجه به جزئیات آماری دولت پایش دقیق مصرف برق مشترکان را از خود شروع کرده و برنامه نصب کنتور هوشمند در بخش اداری سریع‌تر برنامه نصب برای سایر مشترکان شروع شده و به پیش رفته است.

به گزارش فارس، قرار است در فاز اولیه این کنتورهای هوشمند برای مشترکان صنعتی و مشترکان کشاورزی و پرمصرف‌های بخش خانگی نیز نصب شود.