بازدید اعضای هیات مدیره از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
بازدید اعضای هیات مدیره از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
آی سی تی نیوز -آی سی تی نیوز -آی سی تی نیوز -به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این دیدار که با حضور عباس شفیعی رئیس هیات مدیره ، ناصر شاهباز و حسن مونسان اعضای هیات مدیره بانک صورت گرفت به نقش و اهمیت جایگاه واحد تطبیق اشاره کرد.

عباس شفیعی ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه واحد تطبیق و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم رهنمودهای لازم را در خصوص الزامات و روش های نظارتی در بانک و انجام اقدامات موثر در این زمینه مطرح و حسن مونسان را به عنوان عضو ناظر و رئیس کمیته عالی رعایت قوانین و مقررات معرفی کرد.

در ادامه ناصر شاهباز و حسن مونسان درباره گسترده تر شدن حوزه تطبیق و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک ها و ضرورت شفافیت مقررات و قوانین بانک ها و موسسات مالی و همچنین حساسیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مطرح کردند.

در پایان این جلسه سید رضا انواری رئیس اداره کل تطبیق ، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ارائه گزارشی از فعالیت های آن اداره پرداخت و به ضرورت و چگونگی استقلال واحد تطبیق با تغییر نگرش به موضوعات نظام کنترل داخلی و حاکمیت شرکتی در بخش عملیاتی بانک ملی ایران و تحولات پیش آمده در صنعت بانکداری اشاره کرد.

انواری در پایان سخنان خود ضمن بر شمردن مزایای پیاده سازی حاکمیت شرکتی در بانک ، لزوم شفافیت و بومی سازی استانداردهای روز جهانی و بین المللی را از اولویت های برنامه های اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک ملی ایران برشمرد.