ایجاد ۶ میلیون کارپوشه مشمولان قانون پایانه‌های فروشگاهی
ایجاد ۶ میلیون کارپوشه مشمولان قانون پایانه‌های فروشگاهی
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: برای هر یک از مشمولان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان کارپوشه ویژه‌ای ایجاد شده که کانال تبادل اطلاعات بین مودیان و سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

به گزارش سازمان مالیاتی، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اشخاص مشمول اجرای این قانون ملزم به ثبت‌نام در سامانه مودیان خواهند بود و برای هر مؤدی در این سامانه، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص‌یافته است.

براین‌اساس، در جریان اجرای این قانون مؤدیان می‌توانند کلیه اطلاعات مربوط به صورت‌حساب‌های الکترونیکی خریدوفروش خود را در کارپوشه مشاهده و نسبت به تأیید و یا رد صورت‌حساب‌های خرید خود اقدام کند.

بنا بر این گزارش، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ایجاد کارپوشه برای کلیه اشخاص مشمول قانون مزبور اقدام می‌کند. در طی این فرایند برای ۶ میلیون پرونده الکترونیکی در سامانه مؤدیان کارپوشه ایجاد و امکان ورود مؤدیان مربوطه به کارپوشه‌های آنها فراهم شده است.