آی‌سی‌تی نیوز – وزیر امور اقتصاد و دارایی در علی آباد کتول از افزایش همکاری دستگاه‌های اجرایی در سامانه صدور مجوز الکترونیکی کسب و کار خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای، وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: از ابتدای اسفند و پس از ملزم کردن رییس جمهور به همکاری اعضای هیات دولت به انجام […]

آی‌سی‌تی نیوز – وزیر امور اقتصاد و دارایی در علی آباد کتول از افزایش همکاری دستگاه‌های اجرایی در سامانه صدور مجوز الکترونیکی کسب و کار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای، وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: از ابتدای اسفند و پس از ملزم کردن رییس جمهور به همکاری اعضای هیات دولت به انجام این کار سرعت همکاری دستگاه‌های اجرایی بیشتر شد و در ارتباط با ۱۶ وزارتخانه هیچ مشکلی نداریم.

احسان خاندوزی افزود: دو یا سه دستگاه نیز فعالیتشان از زمان بندی عقب تراست.

خاندوزی افزود: با اقدام هیات مقررات زدایی و سهولت محیط کسب و کار شرایط خوبی برای کاهش زمان و رفع موانع کسب محوز و از همه مهم‌تر متکی برسامانه شدن مجوز کسب و کار، فراهم شد.

او گفت: با عبور از سیستم کاغذی وارد فرآیند الکترونیکی صدور مجوز‌ها می‌شویم و به روز مشخص می‌شود که برای یک فعالیت اقتصادی مدارک چه زمانی بازگذاری شده است.

خاندوزی افزود: زمان و موانع کسب مجوز‌ها سبب می‌شودبسیاری از سرمایه گذاران از انجام کار اقتصادی منصرف شوند یا با پرداخت‌های غیر قانونی حق اصلی خود را در زمینه فعالیت اقتصادی را به دست بیاورند.

خاندوزی افزود:طولانی شدن زمان صدور کسب مجوز‌ها یکی از مهم‌ترین و پرتکرار‌ترین نارضایتی‌های فعالان اقتصادی از دستگاه‌های اجرایی بود.

در حال حاضر ۴ روز تا ۱۸ اسفندماه و پایان مهلت قانونی دستگاه‌های اجرایی برای شفاف سازی صدور مجوز‌ها و اتصال سامانه‌های تخصصی دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز‌های کشور باقی مانده است.

با اتصال دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی مجوز‌های کشور متقاضیان می‌توانند در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه، مجوز کسب و کار خود را از این درگاه دریافت کنند.