آی‌سی‌تی نیوز – مرکز مانیتورینگ اخذ الکترونیکی عوارض آزادراه‌های کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در مرکز مانیتورینگ اخذ الکترونیکی عوارض آزادراه‌های کشور، همه اطلاعات مربوط با عوارض الکترونیکی آزادراهی، پردازش و ذخیره می‌شود. به این ترتیب میزان پرداخت یا عدم پرداخت عوارض الکترونیکی بزرگراه‌ها در […]

آی‌سی‌تی نیوز – مرکز مانیتورینگ اخذ الکترونیکی عوارض آزادراه‌های کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در مرکز مانیتورینگ اخذ الکترونیکی عوارض آزادراه‌های کشور، همه اطلاعات مربوط با عوارض الکترونیکی آزادراهی، پردازش و ذخیره می‌شود.

به این ترتیب میزان پرداخت یا عدم پرداخت عوارض الکترونیکی بزرگراه‌ها در این مرکز قابل پایش و رصد می‌شود.