اعتراف به ضعف همکاری در اجرای نسخه الکترونیکی
اعتراف به ضعف همکاری در اجرای نسخه الکترونیکی

آی‌سی‌تی نیوز – عدم عضویت بسیاری از پزشکان در پلتفرم نسخه الکترونیک و همکاری نکردن سیستم دولتی ، به اندازه کافی، از مشکلات اصلی طرح نسخه الکترونیک سلامت از نظر نایب رئیس اول کمیسیون و بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی است . ساز و کار در پیش گرفته شده برای اجرای نسخه الکترونیک، نارضایتی بسیاری […]

آی‌سی‌تی نیوز – عدم عضویت بسیاری از پزشکان در پلتفرم نسخه الکترونیک و همکاری نکردن سیستم دولتی ، به اندازه کافی، از مشکلات اصلی طرح نسخه الکترونیک سلامت از نظر نایب رئیس اول کمیسیون و بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی است .

ساز و کار در پیش گرفته شده برای اجرای نسخه الکترونیک، نارضایتی بسیاری از افراد را به همراه داشته است. نسخه الکترونیک بهره‌گیری از ابزار دیجیتال در روند درمان است که موجب حذف دفترچه‌های کاغذی و اجرای سازوکاری الکترونیک در فرایند درمان می‌گردد. یکی از اساسی‌ترین مزایای این نسخه، شفاف‌سازی عملکرد پزشکان، داروخانه ها و سایر مراکز پاراکلینیک است.

دستورالعمل اجرای گسترده این طرح در سراسر کشور و حتی در مناطقی که دارای زیرساخت های اینترنتی ضعیفی هستند، مشکلاتی را رقم زده است. علاوه بر اینکه سرعت اینترنت، تقریبا در اکثر مناطق کشور پایین است، مشکلات زیرساختی پلتفرم های نسخه الکترونیک و مسئله امنیت پایین اطلاعات بیماران نیز نیازمند تدابیر اساسی است.

جلیل میرمحمدی، در این باره به الف گفت: مجلس و سازمان های بیمه گر طی یک سال گذشته با مهیا کردن زیر ساخت های نسخه الکترونیک در سطح کشور طرح نسخه الکترونیک را اجرا کرده‌اند.

میرمحمدی به مزایای این طرح اشاره کرد و گفت: “نسخه الکترونیک امکان دسترسی بیمار به پرونده و مستندات خود را می‌دهد. همچنین پزشک می‌تواند با توجه به سوابق بیمار، بیماری های زمینه ای او را مشاهده کرده یا تشخیص دهد”.

وی افزود: “این نسخه همچنین از کارهای اضافی و نوشتن نسخه به صورت دستی جلوگیری می‌کند. نسخه الکترونیک برای سیستم های حاکمیتی هم سودمند است، به طوریکه پایش عملکرد پزشکان، آزمایشگاه ها و داروخانه ها به آسانی و دقیق صورت می‌گیرد و به نوعی درمان کشور را مدیریت می‌‌کند”.

میرمحمدی در ادامه در مورد مشکلات اجرای نسخه الکترونیک تصریح کرد: “این طرح دچار مشکلاتی است، چراکه زیرساخت ها به صورت کامل آماده نشده است. همچنین در مواقعی که سرعت اینترنت کاهش پیدا می‌کند، پزشکان با مشکل مواجه می‌شوند”.

نماینده مجلس شورای اسلامی مسئله دیگر را عدم عضویت بسیاری از پزشکان در این پلتفرم ها دانست و گفت: “بسیاری از پزشکان هنوز تحت پوشش بیمه الکترونیک نیستند؛ همچنین سیستم دولتی هنوز همکاری کاملی با این موضوع نداشته است”.

میرمحمدی در پایان به تدابیر اندیشیده شده برای حل مسائل مطرح شده اشاره کرد و مدعی شد: “توجه به مسائل مذکور می‌تواند کمک دهنده باشد. پیگیری های مستمر انجام شده و باتوجه به جلساتی که برگزار کرده ایم، قرار است اتفاقاتی رقم بخورد؛ البته طی ۱ سال گذشته زیرساخت ها بهتر و مشکلات کمتر شده است. همچنین در آینده دسترسی فرد به پرونده خود ایجاد خواهد شد و امنیت اطلاعات بیمار افزایش می‌یابد. برای مشکل اینترنت هم تدابیری اندیشیده خواهد شد”.