آی‌سی‌تی نیوز – پیرو اختلال ایجاد شده در زیرساخت های مخابراتی شرکت مخابرات که دلیل قطع سرویس های الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور از روز گذشته شده بود، این اختلال بر طرف شده و در حال حاضر خدمات رسانی صورت می‌گیرد. بنابر اعلام دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل ثبت احوال کشور، بر […]

آی‌سی‌تی نیوز – پیرو اختلال ایجاد شده در زیرساخت های مخابراتی شرکت مخابرات که دلیل قطع سرویس های الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور از روز گذشته شده بود، این اختلال بر طرف شده و در حال حاضر خدمات رسانی صورت می‌گیرد.

بنابر اعلام دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل ثبت احوال کشور، بر اساس پیگیری های به عمل آمده و اعلام کارشناسان مخابرات اختلالات پدید آمده در حوزه زیرساخت و فیبرهای نوری در محدوده مرکز «مخابرات حافظ» دلیل بروز اشکال در سرویس های اینترنتی سازمان ثبت احوال کشور بوده است.

همین مسئله موجب اختلال و قطعی در ارائه خدمات برخط سازمان ثبت احوال کشور برای برخی از کاربران گردیده است.

بر اساس پیگیری های انجام شده مشکل فوق توسط مخابرات مرکز مذکور مرتفع گردیده و ارائه خدمات و سرویس های الکترونیکی سازمان ثبت احوال مجددا برقرار شده است.