آی‌سی‌تی نیوز – عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که سلامت مردم و جامعه از اولویت های نظام سلامت کشور است؛ گفت: اجرای طرح های شتابزده ای مانند طرح نسخه نویسی الکترونیک نه تنها نتایج مثبتی در بر نخواهد داشت بلکه موجب آسیب به نظام سلامت کشور خواهد شد. قاسم رحمت پور […]

آی‌سی‌تی نیوز – عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که سلامت مردم و جامعه از اولویت های نظام سلامت کشور است؛ گفت: اجرای طرح های شتابزده ای مانند طرح نسخه نویسی الکترونیک نه تنها نتایج مثبتی در بر نخواهد داشت بلکه موجب آسیب به نظام سلامت کشور خواهد شد.
قاسم رحمت پور رکنی در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با گلایه از این که برخی از مسئولین نسخه الکترونیک را یک پیام دو کلمه ای ساده انگاشته و تنها یک روش برای اجرای آن متصور هستند؛ اظهار کرد: این که قانونی را به تصویب برسانیم و به «حکم» آن قانون، اجرایش کنیم، بدون در نظر گرفتن تبعات و کیفیت اجرای آن نتیجه مطلوبی به دنبال نخواهد داشت.

وی افزود: مهمترین مسئله و پرسش منطقی در خصوص اجرای شتابزده طرح نسخه نویسی الکترونیک عدم اعتنا به مشکلات تحمیل شده به پزشکان است؛ لذا این موضوع تبدیل به واقعیتی تلخ خواهد شد که باز هم پزشکان از خود مایه بگذارند، تا دیگران خودنمایی کنند!

وی با تاکید بر این که سلامت مردم و جامعه از اولویت های نظام سلامت محسوب می شود؛ ادامه داد: اجرای شتابزده طرح نسخه نویسی الکترونیک نه نتها نتایج مثبتی در بر نخواهد داشت بلکه موجب آسیب به نظام سلامت کشور خواهد شد؛ لذا بهتر است اصلاحات اساسی در زیرساخت ها انجام شده و سپس اجرای آن پیگیری شود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به مشکلات فنی و زیرساختی که در اجرای شتابزده این طرح وجود دارد؛ تصریح کرد: بدیهی است زمانی که بدون در نظر گرفتن تبعات احتمالی اجرای شتابزده چنین طرحی در نهایت جامعه پزشکی و مردم باید بهای آن را بپردازند و بر اثر نارضایتی های موجود که بیش از مزایای اجرای چنین طرح مهمی است ، بیمار و پزشک مقابل یکدیگر قرار می گیرند .

رحمت پور رکنی با اشاره به این که سازمان نظام پزشکی می تواند دو راهکار به وزارت بهداشت در این زمینه ارائه دهد؛ خاطرنشان کرد: در ابتدا هزینه اجرای نسخه الکترونیک را از دوش مجریان بردارد و سپس با یک تعرفه عادلانه مجزا از تعرفه رایج، با پوشش هزینه های اجرای این برنامه، همکاران را تشویق به شرکت در طرح نسخه نویسی الکترونیک نماید.

وی یاد آور شد: در غیر این صورت، با اصرار بر اجرای باری به هر جهت و عجولانه، بی شک این برنامه هم مانند طرح تحول سلامت موجب هدر رفت منابع خواهد شد بدون آن که نتیجه مطلوبی از آن حاصل شده باشد.