آی‌سی‌تی نیوز – هیات دولت آیین نامه اجرایی ثبت و تکمیل اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) را تصویب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، جلسه هیات دولت که به ریاست ابراهیم رئیسی رییس جمهوری برگزار شد با توجه به اهمیت شناسایی، ثبت و تمرکز و […]

آی‌سی‌تی نیوز – هیات دولت آیین نامه اجرایی ثبت و تکمیل اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، جلسه هیات دولت که به ریاست ابراهیم رئیسی رییس جمهوری برگزار شد با توجه به اهمیت شناسایی، ثبت و تمرکز و یکپارچه سازی اطلاعات اموال غیرمنقول دولت و ضرورت شفاف سازی، ساماندهی و مدیریت اموال و دارایی های خود، آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به تصویب رساند.

تسهیل نظارت بر اموال و دارایی های دولت، تقویت انضباط و شفافیت مالی دولت، زمینه سازی برای مولدسازی و فروش اموال دولت جهت تأمین منابع مالی پایدار و جلوگیری از ایجاد سامانه ها و بانک های اطلاعاتی موازی در دستگاه های اجرایی و کاهش هزینه های مترتب بر آن، از دیگر دلایل تصویب آیین نامه اجرایی یاد شده است.

به موجب آیین نامه اجرایی مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در «سادا» اطلاعات اموال عمومی، اختصاصی و انفال را به تفکیک و حسب نوع کاربری و دستگاه بهره بردار در دو سطح (عادی و محرمانه) طبقه بندی نماید و با ایجاد حساب کاربری برای کلیه دستگاه های اجرایی و اعلام رمز عبور به هر دستگاه‌ اجرایی (در صورتی که تا زمان ابلاغ این آیین نامه فاقد حساب کاربری بوده اند) با فوریت اقدام نماید.

دستگاه های اجرایی نیز مکلفند اطلاعات ساختمان ها، فضاهای اداری و غیراداری، اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال موضوع اصل (۴۵) قانون اساسی در اختیار و حقوق مرتبط با اموال غیرمنقول خود از قبیل سرقفلی، حق ارتفاق، حق انتقاع و حقابه اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، ملکی، اجاره‌ای، وقفی، تملیکی را در سادا ثبت و یا نسبت به تکمیل اطلاعات اموال ثبت شده و یا بارگذاری شده در حساب کاربری دستگاه اقدام نمایند.