کاهش ۸۰ درصدی مراجعه به سازمان ثبت با الکترونیکی شدن دو فرایند پرداخت و امضای الکترونیک
کاهش ۸۰ درصدی مراجعه به سازمان ثبت با الکترونیکی شدن دو فرایند پرداخت و امضای الکترونیک
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: بیشترین مراجعه کنندگان به سازمان ثبت اسناد برای ثبت شرکت‌ها در کل کشور مربوط به دو فرایند پرداخت و امضای الکترونیک بود که با الکترونیکی شدن فرایند ثبت شرکت‌ها ۸۰ درصد مراجعان کاهش پیدا کرده است.

به گزارش روابط عمومی«مافا» قوه قضاییه، حسن بابایی درباره الکترونیکی شدن تمام فرایندهای ثبت شرکت‌ها از ۱۴ مردادماه، گفت: دو فرایند پرکاربرد پرداخت الکترونیک و امضای الکترونیک از روز شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۲ در تمام کشور به صورت کاملا الکترونیکی در حال انجام است.
وی افزود:بیشترین مراجع کنندگان به سازمان ثبت اسناد برای ثبت شرکت‌ها در کل کشور مربوط به این دو فرایند بود که با الکترونیکی شدن فرایند ثبت شرکت‌ها ۸۰ درصد مراجعان کاهش پیدا کرده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تاکید مقام معظم رهبری در مورد بی اعتبار کردن اسناد عادی، گفت: کمیسیون مجمع تشخیص با ریاست رئیس قوه قضاییه هفته گذشته به این موضوع ورود کرد و جلسات دیگر نیز در حال برگزاری است روند کار این کمیسیون بسیار رضایت بخش بوده است.
بابایی بیان کرد: بحث ابطال اسناد عادی با توجه به برخی از ملاحظات منتفی شده است، اما عدم پذیرش و عدم استناد در محاکم به نحو خوب و مطلوب مورد پذیرش اعضای کمیسیون قرار گرفته است امیدواریم در جلسات دیگر کار کمیسیون در خصوص بررسی اسناد عادی به اتمام برسد.
وی در ادامه اظهار کرد: موضوع مطرح شده ابطال اسناد عادی در مجلس مورد تصویب قرار گرفت و محل اختلاف با شورای نگهبان بود در مجمع نیز ملاحظه‌ای در خصوص موضوع بحث کارشناسی مطرح شد و در اولین جلسه کمیسیون بحث ابطال مورد مخالفت اعضای کمیسیون قرار گرفت و مورد دوم که در بحث‌های کارشناسی مورد تاکید بود عدم استناد و پذیرش در محاکم است که توسط اعضای کمیسیون رای کسب کرد.