همکاری عمیق اتحادیه اروپا و ژاپن از ترس قدرت گرفتن چین
همکاری عمیق اتحادیه اروپا و ژاپن از ترس قدرت گرفتن چین
آی سی تی نیوز - به گفته تیری برتون کمیسیونر اتحادیه اروپا در امور بازارهای داخلی، این منطقه همکاری با ژاپن در زمینه نیمه رساناها را تقویت می کند.

به گزارش مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که کشورها سعی دارند کنترل روی فناوری های حیاتی را برای توسعه صنایع دفاعی، الکترونیک و خودروسازی قدرتمندتر کنند.

برتون اعلام کرد اتحادیه اروپا و ژاپن برای رصد زنجیره ذخایر تراشه و تسهیل تبادل محققان و مهندسان با یکدیگر فعالیت می کنند. اتحادیه اروپا همچنین از شرکت های نیمه رساناسازی ژاپنی که قصد فعالیت در این منطقه را دارند به شیوه های مختلف (مانند دسترسی به یارانه) پشتیبانی می کند.

کمیسیونر اتحادیه اروپا در امور بازارهای داخلی گفت: ما معتقدیم تامین زنجیره ذخایر تراشه اهمیت زیادی دارد.

وی هم اکنون در توکیو به سر می برد و مشغول مذاکره درباره همکاری درباره تراشه و هوش مصنوعی با دولت و شرکت های ژاپنی است.

ژاپن نیز برای احیای صنعت تراشه سازی خود یارانه می دهد. صنعت مذکور در این کشور در خصوص مواد و تجهیزات نوآور است اما سهم خود از بازار جهان را از دست داده است.

عمیق تر شدن رابطه بین اتحادیه اروپا و ژاپن در حالی مطرح شده که منطقه خواستار کاهش وابستگی به چین است. از سوی دیگر چین نیز سعی دارد قابلیت های خود در فناوری های پیشرفته مانند تراشه ها را افزایش داد. برتون در این باره افزود: ما به طور واضح نشان دادیم که خواهان از بین بردن ریسک ها در این زمینه هستیم.