هزینه جدید خطوط ثابت تهرانی ها
هزینه جدید خطوط ثابت تهرانی ها
آی سی تی نیوز - بسیاری از مشترکان تلفن‌ ثابت درباره نحوه اجرای مصوبه اخذ هزینه بابت خدمات مکالمه صوتی یا همان هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت ابهام دارند و نمی‌دانند این مصوبه شامل چه خطوطی می‌شود و قبوض آنها از این پس چگونه محاسبه خواهد شد؟

به گزارش فارس، محمد رضا، بیدخام سخنگوی شرکت مخابرات ایران درباره نحوه اجرای مصوبه اخذ هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت گفت: مکالمات تلفن ثابت تا سقف هزینه نگهداری در کل کشور برای مشترکان رایگان است.

وی ادامه داد: این طرح برای تهران ۲۰ هزار تومان با ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه رایگان درون شهری یا به همان میزان مکالمات بین شهری و همراه، برای سایر مراکز استان ها ، ۱۵ هزار تومان با ۳هزار و۳۳۳ دقیقه مکالمه رایگان و برای سایر شهرها، ۱۰ هزار تومان با ۲ هزار و ۶۶۶ دقیقه مکالمه رایگان است.

به گفته بیدخام، مخابرات از ابتدای شهریورماه طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، این هزینه را در صورت‌حساب مشترکان اعمال کرده است و فعلا این هزینه تنها از مشترکان تهران دریافت شده است.

به بیان دیگر، این گفته به این معنی است که برای مثال اگر از یک خط تلفن ثابت در تهران ۲۰ هزار تومان هزینه نگهداری اخذ می شود و مشترک ۶۰۰ دقیقه با تلفن صحبت کرده،‌ دیگر هزینه دقیقه های مکالمه را نخواهد پرداخت.