محتواهای غیراخلاقی در روبیکا با هوش مصنوعی حذف می شوند
محتواهای غیراخلاقی در روبیکا با هوش مصنوعی حذف می شوند
آی سی تی نیوز -آی سی تی نیوز -محتواهای غیراخلاقی در 24 ساعت شناسایی و یک تا دو دقیقه پس از انتشار حذف می شوند.

به گزارش خبرگزاری فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه از نوع برخی از محتواهایی که در روبیکا عرضه شده گلایه دارند و آنها را غیراخلاقی می خوانند.

کاشانی مدیر محتوای روبیکا در رابطه با گلایه های محتوای روبیکا گفت: با توجه به اینکه روزانه ۵۰۰ میلیون پیام داریم اصلا این امر قابل اجرا نیست که بخواهیم با نیروی انسانی این موضوعات را بررسی کنیم.

وی ادامه داد: بنابراین سیستم هوش مصنوعی در کار است و تمرکز اصلی هوش مصنوعی روی فیلم های غیراخلاقی است. تقریبا حدود ۸۰۰۰ فایل غیراخلاقی در ۲۴ ساعت در بسترهای عمومی از جمله کانال ها و گروه های عمومی شناسایی و تقریبا یک تا دو دقیقه پس از انتشار حذف می شود.

کاشانی گفت: یک سری قوانین برای فعالیت در فضای مجازی کشور وجود دارد که ما هم سعی می کنیم به این قوانین پایبند باشیم. قوانین در یک سری حوزه ها نوشته شده و در یک سری از حوزه های دیگر متاسفانه قوانینی نداریم و چارت و رول کلی مشخص نیست. وقتی مشخص نیست رویه سلیقه ای می شود.

مدیر محتوای روبیکا اضافه کرد: در بخش هایی که قانون رسمی کشور وجود دارد به آن قوانین پایبند هستیم و در خود اپلیکیشن هم قوانین را گذاشته ایم و قوانین هم عجیب و غریب نیست که خودمان وضع کرده باشیم و قوانین کشور است.

وی تصریح کرد: تقاضا کرده ایم که از دوستانی که مسوول این موضوع هستندسندی تهیه کنند.