لزوم تمرکز بر استراتژی های نوآوری در تجاری سازی خدمات پستی
لزوم تمرکز بر استراتژی های نوآوری در تجاری سازی خدمات پستی
آی سی تی نیوز - عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست، در دومین نشست از ترسیم نقشه نوآوری پست بر لزوم تمرکز بر استراتژی های نوآوری در تجاری سازی خدمات پستی تاکید کرد.

به گزارش دفتر ارتباطات وامور بین الملل شرکت ملی پست، محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست در دومین نشست ترسیم نقشه نوآوری شرکت ملی پست که با حضور مدیران شرکت های استارتاپی و دانش بنیان عضو مرکز نوآوری پست و اعضای کارگروه ویژه بررسی طرح های شرکت های نوآور و دانش بنیان مرکز نوآوری پست تشکیل شد، گفت: هدف از برگزاری این جلسات هدایت موضوعات نوآوری به سمت نیازمندی ها و اولویت های پست و مشتریان در خدمات جدید و تمرکز بر روی نوآوری در خدمات و فرایندها است.
عضو هیات مدیره شرکت ملی پست افزود: در این نشست ها با در نظر گرفتن شناخت موجود از بازار، باید مشخص کنیم که چه محورهایی برای پست اولویت دارد و کجا می توان از ظرفیت های پست و استارتاپ ها در کنار هم استفاده کرد.
رئیس مرکز نوآوری پست موضوع این نشست را «پست لجستیک» خواند و گفت: پست لجستیک یکی از مهمترین موضوعات مطرح در شبکه پستی کشور است و ما باید نوآوری و ارتقای ظرفیت لجستیکی پست را جزو اولویت ها قرار دهیم.
وی با بیان اینکه شرکت ملی پست تصمیم دارد به پست لجستیک ورود پیدا کند و آن را جزو ماموریت های خود می داند، گفت: ظرفیت خدمات پستی، وابسته و محدود به ظرفیت رهسپاری است.
قادری با اشاره به تعداد زیاد نمایندگی های بخش قبول، جمع آوری و توزیع در بخش خصوصی و ظرفیت مناسب این بخش، گفت: ظرفیت رهسپاری ناوگان پستی و همچنین «پست ویژه شهری» نیز با ارتقای پست لجستیک تقویت می شود.
رئیس مرکز نوآوری پست گفت: چنین سرویسی ما را در رهسپاری پست کمک می کند از این حیث که وقتی مرسولات جمع آوری می شود دوباره می توان پالت و ترولی ها را به صورت یک بار لجستیکی در پست لجستیک جابجا کرد، لذا محدودیتی در این خصوص نداریم و می توانیم ظرفیت پست را افزایش دهیم.
قادری افزود: با توجه به رشد چشمگیر مرسولات و کالای تجارت الکترونیکی، معتقدم بزرگترین مانع توسعه خدمات شرکت ملی پست در حال حاضر و آینده محدودیت در حوزه تجزیه و مبادلات و رهسپاری است که اگر برطرف شود، ظرفیت و سهم خیلی بیشتر از این بازار را می توانیم پوشش دهیم.
وی با تاکید بر لزوم تشکیل ناوگان جمع‌آوری و توزیع و همچنین ایجاد زیرساخت برای ایجاد هاب های لجستیکی جدید، افزود: برنامه ما این است که برای توسعه ناوگان از پلتفرم و بازارگاه های حمل بار آنلاین کمک بگیریم یعنی به جای اینکه یک ناوگان اختصاصی درست کنیم، صرفا برای تنظیم گری، سهمی را ناوگان اختصاصی خودمان انجام دهد ولی بخش عمده یعنی حدود ۹۵ درصد نیاز از ناوگان فعال موجود بخش خصوصی با استفاده از پلتفرم ها برای ثبت نام و ساماندهی آنها استفاده شود.