<span style='color:#787878;font-size:12px;'>محمد پهلوانی قمی:</span><br/>سرپرست جدید امنیت فضای مجازی شرکت ارتباطات زیرساخت
<span style='color:#787878;font-size:12px;'>محمد پهلوانی قمی:</span><br/>سرپرست جدید امنیت فضای مجازی شرکت ارتباطات زیرساخت
آی سی تی نیوز - طی حکمی از سوی معاون وزیر ارتباطات، محمد پهلوانی قمی با حفظ سمت سازمانی به سمت سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی منصوب شد.

به گزارش  به نقل از شرکت ارتباطات زیرساخت، با حکم امیرمحمدزاده لاجوردی معاون وزیر ارتباطات، محمد پهلوانی قمی با حفظ سمت سازمانی به سمت سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی منصوب شد.

از اهم ماموریت هایی که توسط دکتر لاجوردی در حکم انتصاب وی آمده است، می توان به ایجاد و توسعه خدمات نوین زیرساختی فناوری اطلاعات از جمله خدمات ابر عمومی، توسعه خدمات افتا در مقیاس ملی از جمله گذرگاهه های ایمن داخلی و مرزی و خدمات مقابله با منبع خدمت توزیع شده (DDOS) با بهره گیری از شبکه های مادر مخابراتی، استقرار و بهره برداری کامل از سامانه مدیریت عملیات و کسب و کار شرکت (OSS/BSS)، داده محوری و هوشمند سازی فعالیت های شرکت و توسعه سامانه های مدیریتی یکپارچه، استفاده حداکثری از ابزارهای فناوری اطلاعات در انجام کارها و پیشبرد برنامه های شرکت به ویژه در ارتباطات زیر ساخت استانی و بازمهندسی فرآیندها و اصلاح ساختار سازمانی شرکت با هدف چابک سازی اشاره کرد.

مهندس پهلوانی قمی دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر(گرایش نرم افزار) است، معاون مدیریت ارتباطات زیرساخت استان قم، مدیریت ارتباطات زیرساخت استان قم، نماینده مدیرعامل و عضو کمیته تخصصی تحول استانها و مدیرکل هوشمندسازی و مدیریت سامانه های شرکت ارتباطات زیرساخت کشور از سمت های قبلی وی در این شرکت است.