بیم مولفان آلمانی از تهدید هوش مصنوعی برای آثارشان
بیم مولفان آلمانی از تهدید هوش مصنوعی برای آثارشان
آی سی تی نیوز - ۴۲ انجمن واتحادیه تجاری آلمانی که نماینده بیش از ۱۴۰ هزار مولف و بازیگر هستند از اتحادیه اروپاخواستند سریعتر پیش نویس قوانین هوش مصنوعی را فراهم کند.

به گزارش مهر به نقل از رویترز، همچنین آنها به تهدید چت جی پی تی برای کپی رایت آثارشان اشاره کردند.

اتحادیه های تجاری برای بخش های خلاقیت محور و همچنین انجمن های عکاسان، طراحان، روزنامه نگاران و تصویرسازان در نامه ای به کمیسیون اتحادیه اروپا، هیات اروپا و قانونگذاران اتحادیه اروپا نگرانی های خود را مطرح کردند.

در این نامه به اهمیت نگرانی های روزافزون درباره هوش مصنوعی مولد مانند چت جی پی تی که می تواند از انسان ها تقلید کند و متن و تصویر بسازد، نیز پرداخته شده است.

در بخشی از این نامه آمده است: استفاده غیرمجاز از محتوای آموزشی محافظت شده، پردازش غیرشفاف آن و جایگزین کردن قابل پیش بینی منابع با محصول خروجی هوش مصنوعی مولد سوالاتی بنیادین درباره مسئولیت پذیری و پاداش ایجاد می کند که باید قبل از ایجاد آسیب های جبران ناپذیر، به آنها پرداخته شود. هوش مصنوعی مولد باید در مرکز هر قانون مربوط به بازار هوش مصنوعی باشد.

کمیسیون اتحادیه اروپا سال گذشته قوانین هوش مصنوعی را پیشنهاد کرد و در ماه های آینده قانونگذاران این منطقه و کشورهای عضو درباره جزئیات نهایی آن توافق خواهند کرد.

قوانین مذکور هوش مصنوعی مولد در سراسر چرخه تولید محصول را شامل می شود. آنها همچنین خواستار آن شدند تا تهیه کنندگان چنین فناوری مسئولیت محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی را به خصوص در باره نقض حقوق فردی و کپی رایت، اخبار جعلی یا تبعیض بپذیرند.