آی‌سی‌تی نیوز – رمضانعلی سبحانی فر گفت: به تازگی شرکت ملی پست همکاری با شرکت های استارت آپی را برای افزایش نوآوری و بهبود خدمات پستی کلید زده و در همین راستا مرکز نوآوری پست را با همکاری وزارتخانه و معاونت فناوری ریاست جمهوری راه اندازی می کند. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با […]

آی‌سی‌تی نیوز – رمضانعلی سبحانی فر گفت: به تازگی شرکت ملی پست همکاری با شرکت های استارت آپی را برای افزایش نوآوری و بهبود خدمات پستی کلید زده و در همین راستا مرکز نوآوری پست را با همکاری وزارتخانه و معاونت فناوری ریاست جمهوری راه اندازی می کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در حال حاضر پست به عنوان محور خدمات تجارت الکترونیک و توزیع خریدهای آنلاین قرار گرفته است، گفت: توسعه خدمات و ارتقای کیفیت آن نیازمند نوآوری و همکاری با شرکت های استارت آپی است، به همین دلیل شرکت ملی پست راه اندازی مرکز نوآوری پست را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت فناوری ریاست جمهوری در دست اجرا دارد.

رمضانعلی سبحانی فر با بیان اینکه ساخت تجهیزات پستی با همکاری شرکت های ایرانی می تواند با آخرین فناوری های روز انجام شود، افزود: در شرایط کنونی اقتصاد کشور شرکت های ایرانی باید در راستای بومی سازی و تقویت تولید داخلی گام بردارند، از این رو شرکت های دانش بنیان می توانند با همکاری شرکت ملی پست پس از تایید درخواستان در مسیر تامین تجهیزات پستی اقدام کرده و شرکت ملی پست هم از اقدام جسورانه آنها حمایت خواهد کرد.

او با تاکید بر اینکه شرکت های استارت اپی در زمینه ارائه خدمات پستی هم می توانند با شرکت ملی پست همکاری کنند، تصریح کرد: در سال های اخیر تقاضا برای خدمات پستی افزایش یافته که بخشی از این مساله در نتیجه شیوع ویروس کرونا و بخشی هم در نتیجه توسعه تجارت الکترونیک بوده است، از این رو شرکت های استارت آپی می توانند با ورود به این بخش در زمینه توسعه خدمات و نوآوری فعالیت کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه تاکنون شرکت ملی پست بیش از ۶۰ تفاهمنامه با مراکز مختلف پارک های علم و فناوری، مرکز رشد و … امضا کرده است، گفت: شرکت ملی پست همکاری خود با استارت آپ ها را توسعه داده و شرکت ها براساس نیازهای مختلف بخش های پلتفرم ستاپ همکاری خواهند کرد.