آی‌سی‌تی نیوز – سخنگوی دولت گفت:همه دستگاه‌ها درحال اتصال به سامانه تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار هستند. به گزارش صدا وسیما، بهادری جهرمی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ گفت: طبق آخرین آمار از حدود ۱۵۲۰ نوع مجوز که بنا بود بصورت الکترونیکی صادر شود، ۱۳۹۱ نوع مجوز نهایی شده است. جهرمی افزود: […]

آی‌سی‌تی نیوز – سخنگوی دولت گفت:همه دستگاه‌ها درحال اتصال به سامانه تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار هستند.

به گزارش صدا وسیما، بهادری جهرمی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ گفت: طبق آخرین آمار از حدود ۱۵۲۰ نوع مجوز که بنا بود بصورت الکترونیکی صادر شود، ۱۳۹۱ نوع مجوز نهایی شده است.

جهرمی افزود: تقریباً همه دستگاه‌ها درحال اتصال به سامانه تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار هستند و فرآیند‌های اجرایی اتصال در حال انجام است.

سخنگوی دولت گفت: یک هفته دیگر مهلت پیوستن دستگاه‌های مختلف به درگاه ملی مجوز‌ها به پایان می‌رسد.

سخنگوی دولت گفت: پیش بینی شده با همت خوبی که صورت گرفته و امید می‌رود در ظرف مهلت قانونی اساساً مشکلی وجود نداشته باشد که نوبت به شکایت برسد اگر قصد شکایتی هم باشد هم از همان درگاه و هم سایر مراجع نظارتی هیات مقررات زدایی می‌توان ثبت شکایت را داشته باشد.