زمان برگزار الکامپ باز هم تغییر کرد
زمان برگزار الکامپ باز هم تغییر کرد
بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ در تاریخ جدید خود از ۱۹ تا ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ در تاریخ جدید خود از ۱۹ تا ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱ در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

دبیرخانه برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکامپ برنامه های جانمایی و اجرایی را طبق روال خود انجام خواهد داد.