۳ پرسش ساده مدیر اجرایی گوگل از کارکنان
۳ پرسش ساده مدیر اجرایی گوگل از کارکنان
سوندار پیچای، مدیرعامل اجرایی گوگل است. او در استراتژی تازه اش، با امید افزایش بهره وری در بین کارکنان گوگل 3 سوال از آن ها پرسیده است. اما بهره وری بیشتر تنها هدف او نیست. تقویت حس باهم بودن و تعلق خاطر بیشتر به جامعه کارکنان گوگل هم، در میان است.

به گزارش شارا پرسیدن از کارکنان برای مدیران بد نیست. برعکس، این راهی هوشمندانه در شرکت های بزرگ برای دریافت ایده های تازه است. گوگل برای تقویت حس همبستگی و دریافت ایده های نو، از کارکنانش ۳ سوال می پرسد.

سوندار پیچای، مدیرعامل اجرایی گوگل است. او در استراتژی تازه اش، با امید افزایش بهره وری در بین کارکنان گوگل ۳ سوال از آن ها پرسیده است. اما بهره وری بیشتر تنها هدف او نیست. تقویت حس باهم بودن و تعلق خاطر بیشتر به جامعه کارکنان گوگل هم، در میان است.

کارکنان گوگل تا ۱۵ اوت سال جاری میلادی وقت دارند به این پرسش ها پاسخ دهند. مدیران پس از رسیدن به این تاریخ با کارکنان تماس می گیرند و پاسخ آن ها به پرسش ها را جویا می شوند. اما این ۳پرسش چیست؟

۱.چه چیزی به شما کمک می کند با شفافیت و اثر بخشی بیشتری به کاربران و مصرف کنندگان خدمت کنید؟

۲.کجا دست اندازهایی وجود دارد که با حذف آن ها می توانیم به عملکرد بهتر شما کمک می کنیم و سریع تر به نتیجه برسیم؟

۳.چطور باید بیهوده کاری ها را حذف کنیم و بر کارآفرینی و رشد بیشتر تمرکز کنیم؟

این پیمایش قرار است به طور آزاد برگزار شد. ۱۷۶ هزار کارمند غول فناوری گوگل در این پیمایش به عنوان پاسخگو امکان حضور دارند و می توانند مسائلی که از نظر آن ها به پیشرفت شرکت کمک می کند را، بیان کنند. هم چنین این راهی مناسب برای دریافت ایده های تازه از کارکنان است.

شرکت مادر گوگل آلفابت، در فصل دوم سال جاری میلادی از رشد ۱۳ درصدی درآمد نسبت به فصل مشابه در سال ۲۰۲۱ خبر داد. آلفابت در دومین فصل سال ۲۰۲۲ به درآمدی معادل ۶۹.۷ میلیارد دلار رسیده است. سرمایه گذاری شرکت آلفابت در هوش مصنوعی با مدیریت پیچای شتاب بیشتری گرفته است. این شرکت بر توسعه دیگر برنامه های رایانه ای هم سرمایه گذاری کرده است. به گفته پیچای، در فصل دوم سال جاری میلادی، عملکرد آلفابت بیشتر بر جست وجو و کلود متمرکز شده بود. پیچای می گوید سال ها سرمایه گذاری بر توسعه هوش مصنوعی در شرکت باعث شده خدمات ارزشمند امروز گوگل به مشتریان عرضه شود.