آی‌سی‌تی نیوز – دُبی، بزرگترین شهر امارات، به نخستین حکومت جهان تبدیل شد که کاغذ را «به طور کامل» از نظام اداری خود حذف کرده است. به گزارش ایسنا از سال ۲۰۱۸، این شهر با به‌کارگیری برنامه‌ای به نام «استراتژی بدون کاغذ دبی»، به تدریج استفاده از کاغذ را حذف کرد. طبق آمارها، از زمان […]

آی‌سی‌تی نیوز – دُبی، بزرگترین شهر امارات، به نخستین حکومت جهان تبدیل شد که کاغذ را «به طور کامل» از نظام اداری خود حذف کرده است.

به گزارش ایسنا از سال ۲۰۱۸، این شهر با به‌کارگیری برنامه‌ای به نام «استراتژی بدون کاغذ دبی»، به تدریج استفاده از کاغذ را حذف کرد. طبق آمارها، از زمان آغاز این برنامه تاکنون از مصرف بیش از صدها هزار کیلوگرم کاغذ جلوگیری شده است. این اتفاق همچنین باعث صرفه‌جویی ۳۵۴ میلیون دلار در هزینه‌ها و ۱۴ میلیون ساعت کار در نهاد دولتی دبی شده است.