آی‌سی‌تی نیوز – وزارت امنیت داخلی آمریکا پس از هک شدن خطوط انتقال انرژی کولونیال در این کشور قوانین امنیت سایبری تازه ای را برای جلوگیری از چنین رسوایی هایی وضع کرده است. به گزارش فارس به نقل از ورج، هک شدن خطوط انتقال انرژی کولونیال پایپ لاین که نفت و انرژی های فسیلی را […]

آی‌سی‌تی نیوز – وزارت امنیت داخلی آمریکا پس از هک شدن خطوط انتقال انرژی کولونیال در این کشور قوانین امنیت سایبری تازه ای را برای جلوگیری از چنین رسوایی هایی وضع کرده است.

به گزارش فارس به نقل از ورج، هک شدن خطوط انتقال انرژی کولونیال پایپ لاین که نفت و انرژی های فسیلی را به شرق آمریکا منتقل می کرد باعث نگرانی های جدی در این کشور شده است. از همین رو وزارت امنیت داخلی آمریکا برای جلوگیری از تکرار این مشکل دست به کار شده است.

بر همین اساس وزارت امنیت داخلی آمریکا از مدیران خط لوله یادشده خواسته است تا تمامی رویدادهای امنیت سایبری و هرگونه رخنه امنیتی را به سرعت گزارش کرده و از هرگونه مخفی کاری جلوگیری کنند. علاوه بر این قوانینی جدید برای ایمن سازی خطوط یادشده وضع شده که طی هفته های آینده اعلام می شود.

در صورت بی توجهی کولونیال پایپ لاین به این قوانین که منجر به اختلال در انتقال انرژی شود، این شرکت باید حداکثر ۴٫۴ میلیون دلار غرامت پرداخت کند و موضوع برای تصمیم گیری به نهادهای امنیتی عالی آمریکا ارجاع می شود. تا پیش از این شرکت یادشده ونهادهای مشابه اجباری به افشاگری در مورد حملات سایبری به خود نداشتند. جزئیات قوانین وضع شده در این زمینه افشا نشده است.