رباتی که خاموشی برق را پیش بینی می کند
رباتی که خاموشی برق را پیش بینی می کند
آی سی تی نیوز - یک شرکت تحلیل شبکه توزیع برق در کانادا تصمیم دارد با کمک ربات خاموشی را قبل از وقوع پیش بینی کند.

به گزارش مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، در وب سایت شرکت در این باره آمده است: «انرزا»(Enerza)نخستین شرکت در جهان است که ابزار ارزیابی ریسک برای تهیه کنندگان واحدهای برق از طریق سیستم مانیتورینگ رباتیک خودکار فراهم می کند.

این شرکت امیدوار است فناوری رباتیک شبکه های توزیع برق را ایمن تر و معتبرتر کند. این روند شامل کم خطر و کارآمدترکردن شرایط کار روی خطوط برق است.

آنسون میتلیند مدیر ارشد فناوری شرکت در این باره می گوید: ما سعی داریم کاری نوین انجام دهیم و با کمک این دستگاه کارگران را از محیط های کاری خطرناک دور کنیم.

با جایگزین کردن بررسی های انسانی با رباتیک می توان ایمنی را افزایش داد. این امر به طور موثر انسان را از خطا باز می دارد و فرایند خودکار ایمن تری فراهم می کند.

به گفته میتلند معمول ترین شیوه بررسی در حال حاضر به طور دستی انجام می شود. کارگران به مناطق حاشیه ای می روند و خطوط برق را به طور بصری بازبینی می کنند.

راه حل انرزا بسیاری از پیشرفت های فناوری را ترکیب می کند تا این کار را به وسیله انسان ها انجام بدهد.

این ربات می تواند از پیشران ها برای پرواز به سمت خط برق استفاده کند و ازآنجام می تواند به خطوط برق متصل شود. مواردی مانند دوربین های گرمایشی، دوربین های بررسی عمق و ترکیب دوربین های دیگر برای بررسی فاصله در این ربات به کارگرفته می شود.

به گفته شرکت ربات جدید می تواند هرگونه شکست یا فروپاشی در زیربنا یا چالش های آتی شبکه برق مانند شاخه های درختان در فاصله نزدیک به خطوط برق رشد می کنند را ردیابی می کند. چنین رباتی می تواندهرگونه اختلالی را قبل از وقوع پیش بینی کند.

این راه حل جدید مقرون به صرفه و بسیار کارآمد است. با این کار واحدهای توزیع برق مجهز به به رات نه تنها کل شبکه توزیع را پوشش می دهند بلکه به آنها کمک می کند هزینه ها را حداقل تا ۱۲۲۰بار کاهش دهد و از سوی دیگر کارآمدی تا ۲۰۰ درصد رشد می کند. از آن مهم تر آنکه داده های شرکت به طور واقعی در دسترس خواهد بود.