آی‌سی‌تی نیوز – طبق گزارشات، دستورالعمل های امنیت سایبری جدیدی در اتحادیه اروپا مورد موافقت وزرای مخابرات کشورهای عضو این اتحادیه قرار گرفته است. به گزارش سایبربان؛ وزرای مخابرات و ارتباطات کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اقدامات سطح بالای متداول امنیت سایبری از جمله برخی دستورالعمل ها موافقت کردند. وزیر امور عمومی اسلوونی، کوریتنیک پس […]

آی‌سی‌تی نیوز – طبق گزارشات، دستورالعمل های امنیت سایبری جدیدی در اتحادیه اروپا مورد موافقت وزرای مخابرات کشورهای عضو این اتحادیه قرار گرفته است.
به گزارش سایبربان؛ وزرای مخابرات و ارتباطات کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اقدامات سطح بالای متداول امنیت سایبری از جمله برخی دستورالعمل ها موافقت کردند.

وزیر امور عمومی اسلوونی، کوریتنیک پس از یک کفرانس خبری گفت که این طرح پیشنهادی با هدف ارتقاء قابلیت های پاسخ به رویدادهای سایبری و انعطاف بیشتر بخش عمومی و خصوصی مطرح شد.

این دستورالعمل جدید به نام NIS2 که با هدف تقویت امنیت سایبری ارائه شده، جایگزین قانون های فعلی امنیت شبکه و سیستم های اطلاعاتی خواهد شد.

این دستورالعمل جدید نقش مهمی را در تقویت امنیت سایبری دنیای دیجیتال ایفا خواهد کرد. در دنیای امروز، تهدیدات سایبری می توانند تاثیرات بی سابقه ای بر روی جامعه، اقتصاد و دموکراسی کشورها داشته باشند.