درخواست مدیر اپل از قانونگذاران آمریکا
درخواست مدیر اپل از قانونگذاران آمریکا
نقض گسترده حریم شخصی کاربران اینترنت در آمریکا موجب بی اعتمادی آنان شده و از همین رو مدیر اپل که نگران ضربه خوردن کسب و کار خود است.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، نقض گسترده حریم شخصی کاربران اینترنت در آمریکا موجب بی اعتمادی آنان شده و از همین رو مدیر اپل که نگران ضربه خوردن کسب و کار خود است، درخواست کرده تا قانون فدرال حفظ حریم خصوصی به تصویب کنگره و سنا برسد.

در این نامه که برای گروهی از قانونگذاران در مجلس سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده ارسال شده است، آمده است: «ما قویاً از شما می‌خواهیم که روند تصویب قوانین جامع حریم خصوصی را در اسرع وقت پیش ببرید و آماده کمک به این روند در روزهای آینده هستیم.»

تصویب این قانون در کنگره و سنای امریکا موافقان و مخالفان فراوانی دارد و دولت امریکا نیز نگران است تصویب چنین قانونی باعث اختلال در جاسوسی های سایبری این کشور شود.