آی‌سی‌تی نیوز – داده های شخصی ده ها هزار عضو سازمان بین المللی جامعه اینترنت (ISOC) نشت پیدا کرده است. به گزارش سایبربان؛ اطلاعات شخصی ده ها هزار عضو سازمان جامعه اینترنت (ISOC) طی یک نشت داده امنیتی در معرض خطر قرار گرفت. سازمان غیر انتفاعی و بین المللی جامعه اینترنت در سال ۱۹۹۲ با […]

آی‌سی‌تی نیوز – داده های شخصی ده ها هزار عضو سازمان بین المللی جامعه اینترنت (ISOC) نشت پیدا کرده است.
به گزارش سایبربان؛ اطلاعات شخصی ده ها هزار عضو سازمان جامعه اینترنت (ISOC) طی یک نشت داده امنیتی در معرض خطر قرار گرفت.

سازمان غیر انتفاعی و بین المللی جامعه اینترنت در سال ۱۹۹۲ با هدف راهبری استانداردها، آموزش و سیاست‌های مرتبط با اینترنت در دنیا تأسیس گردید.

محققین شرکت Clario (کِلَریو) در ۸ دسامبر ۲۰۲۱ متوجه داده های نا ایمن موجود در یک مخزن محافظت نشده در سرویس ذخیره ساز blob مایکروسافت آژور شدند. این مخزن شامل میلیون ها فایل بود.

داده های نشت عبارتند از:

* نام کامل و نشانی خانه اعضای جامعه اینترنت
* نشانی ایمیل
* جنسیت
جزئیات مربوط به لاگین و هشینگ پسورد
این اطلاعات در فایل های json بایگانی شده بود.

جامعه اینترنت این رخنه امنیتی را به یک خطای پیکربندی در ارائه دهنده سیستم مدیریتی خود ارتباط داد. ISOC همچنین مدعی شد نشت داده های اعضای آن می تواند وجهه این سازمان را در سطح دنیا خراب کند و آن را در معرض حملات سایبری قرار دهد.