انتقاد رگولاتور اروپایی از اجرای نادرست قوانین حفاظت از داده
انتقاد رگولاتور اروپایی از اجرای نادرست قوانین حفاظت از داده
رئیس سازمان ناظر بر حفاظت از داده های اتحادیه اروپا معتقد است این سازمان به جای آژانس های ملی، پرونده های مربوط به نقض قوانین حریم خصوصی در شرکت های بزرگ فناوری در این منطقه را بررسی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، او دلیل این امر را اجرای ضعیف قوانینی اعلام کرد که ۴ سال قبل تصویب و اجرا شده بود.

قوانین مذکور که به نام GDPR( مقررات حفاظت از داده های عمومی) مشهور است به دلیل هزینه های پیروی از آن و همچنین تحقیقات بلند مدت و تصمیم گیری های محدود با انتقادات زیادی روبرو شده است.

به خصوص سازمان رگولاتور ایرلند که بر گوگل، متا، اپل، مایکروسافت و توئیتر نظارت می کند به دلیل روند کند اجرای قانون تحت انتقادات شدیدی است.

ویچک ویووروفسکی رئیس سازمان ناظر بر حفاظت از داده های اروپا (EDPS) معتقد است یک راه حل برای این مشکل ارائه پرونده های بزرگ به هیئت حفاظت از داده های اروپا(EDPB) است که اعضای آن از رگولاتورهای حریم خصوصی کشورهای عضو و EDPS است که بر نهاد های اتحادیه اروپا نظارت می کند.

ویووروفسکی در یک کنفرانس درا ین باره گفت: من هم معتقدم قوانین به خصوص در قبال شرکت های بزرگ فناوری، کاملاً اجرا نمی شوند.

به گفته او تحقیقات براساس ضوابطی مشخص در سطح مرکزی و در EDPB انجام شود و به طور مستقیم تحت بررسی دادگاه ارشد اروپا باشد.

این درحالی است که اعطای قدرت به EDPB برای بررسی پرونده های شرکت های بزرگ فناوری به معنای تغییر قوانینGDPR است. البته به نظر نمی رسد کمیسیون اتحادیه اروپا تحت رهبری فعلی چنین اقدامی انجام دهد.