آی‌سی‌تی نیوز – وزرای ارتباطات ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از کمیسیون اروپا خواسته اند تا یک صندوق واکنش اضطراری امنیت سایبری را برای مقابله با حملات سایبری در مقیاس بزرگ، با توجه به حملات اخیر علیه اوکراین تاسیس کند. به گزارش فارس به نقل از رویترز، وزیران ارتباطات عضو اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در […]

آی‌سی‌تی نیوز – وزرای ارتباطات ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از کمیسیون اروپا خواسته اند تا یک صندوق واکنش اضطراری امنیت سایبری را برای مقابله با حملات سایبری در مقیاس بزرگ، با توجه به حملات اخیر علیه اوکراین تاسیس کند.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، وزیران ارتباطات عضو اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در شهر نورس فرانسه دیدار خواهند کرد تا به این موضوع رسیدگی کنند.

در پیش نویس سند تهیه شده در این زمینه آمده است: «امکان سرریز احتمالی چنین حملات سایبری به شبکه های اروپایی، نیاز اتحادیه اروپا را برای پیشبرد برنامه بلندپروازانه و جامع خود، برای ارتقای امنیت سایبری، برجسته می کند.

در سند مذکور تصریح شده: چشم‌انداز ژئوپلیتیک کنونی و تأثیرات آن در فضای سایبری، نیاز اتحادیه اروپا به آمادگی کامل برای مقابله با حملات سایبری در مقیاس بزرگ را تقویت می‌کند. چنین صندوقی مستقیماً به این هدف کمک خواهد کرد.

وزیران مذکور همچنین خواستار مقررات بیشتری برای ایمن سازی زیرساخت ها، فناوری ها و محصولات دیجیتال و جذب شرکت ها برای ارائه تخصص خود در حوزه امنیت سایبری شدند.